Data wpisu: 30.07.2019
Zdjęcie do wpisu Podziękowania, wyrazy uznania i gratulacje dla Heleny Lelek

Liczne wyrazy wdzięczności i uznania oraz gratulacje skierowano na ręce Heleny Lelek – Kierownika Filii Bibliotecznej w Zalipiu, która po 41 latach pracy zawodowej przeszła na zasłużoną emeryturę. Podziękowano jej za wieloletnią pracę w bibliotece oraz wzorowe kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej barwne zalipiańskie kwiaty „zakwitały” nie tylko w Zalipiu, a najmłodsi mieszkańcy gminy i powiatu mogli spędzić wyjątkowe chwile ze sztuką ludową tej wyjątkowej wsi. Helenkę pożegnały koleżanki bibliotekarki z terenu Powiatu Dąbrowskiego oraz wszyscy współpracownicy z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Na spotkaniu, które odbyło się 25 lipca 2019r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie nie zabrakło łez wzruszenia i prawdziwie rodzinnej atmosfery. Koleżanki i koledzy podziękowali Helence za koleżeńskość, serdeczność, otwartość, optymizm i pogodę ducha oraz serce jakie na co dzień wkładała w swoje działania. Życzyli jej, zdrowia, wszelkiej pomyślności, niesłabnącej radości życia i miłości do książek oraz aby emerytura była czasem zasłużonego wytchnienia po wielu latach zaangażowania zawodowego, ale też dającym nowe, szerokie możliwości rozwoju pasji i zainteresowań. Wyrazili także nadzieję, że w dalszym ciągu będzie uczestniczyć w podejmowanych w naszej gminie i powiecie działaniach na rzecz rozwoju czytelnictwa.

zobacz galerię