Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika poległych w latach 1914-1921 i 1939-1945 mieszkańców Ćwikowa
Dodane przez MMorawiec dnia Wrzesień 03 2018 15:52:35
1 września to data, która na zawsze wpisała się w historię świata, Polski, a także naszej gminy. To również czas refleksji na temat jednych z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. Tegoroczna, 79 rocznica wybuchu II wojny światowej w Gminie Olesno została uczczona w sposób szczególny.
1 września 2018 roku w Ćwikowie odbyło się symboliczne odsłonięcie i poświęcenie odnowionego Pomnika poległych w latach 1914-1921 i 1939-1945 mieszkańców Ćwikowa.
Monument usytuowany jest w centrum miejscowości Ćwików, na skrzyżowaniu najbardziej uczęszczanych dróg, przy trasie wiodącej do Bolesławia. To miejsce wyjątkowe nie tylko dla mieszkańców wioski, ale także gminy i regionu. Jest symbolem patriotyzmu, męstwa i odwagi, tych którzy zginęli walcząc za wolną Ojczyznę, a jego niezwykle bogatą historię można podzielić na trzy etapy:
ROK 1922
Szczegóły powstania i symbolika Pomnika opisane zostały w akcie erekcyjnym z 1922 roku. W dokumencie wymienione są również nazwiska 34 mieszkańców Ćwikowa, którzy oddali życie walcząc w różnych zakątkach Polski i świata. Poniżej fragment aktu erekcyjnego z 1922 roku (pisownia oryginalna, jak w cytowanym dokumencie):
„W Imię Pańskie! Amen!
Pokoleniu dzisiejszemu ku radości i pożytkowi, wiekom potomnym ku zbudowaniu, Bogu na chwałę a Ludowi Polskiemu na chlubę!
Działo się Roku Pańskiego Tysięcznego Dziewięćsetnego Dwudziestego drugiego w dniu 23-im Maja, a w roku Czwartym istnienia Wskrzeszonej Przesławnej, Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Gdy Naczelnikiem Rzeczypospolitej był Józef Piłsudski, za rządów Sejmu Ustawodawczego, gdy Marszałkiem Tegoż był Trąmpczyński a Wicemarszałkiem poseł Ziemi Dąbrowskiej Jakób Bojko, gdy Prezydentem Rady Ministrów był Ponikowski, starosta powiatu Dąbrowskiego Hendrich, proboszczem parafji Oleśnińskiej ks. Dziekan Jan Pilch, wikariuszami: ks. Ludwik Mazur i ks. Kurek Władysław, naczelnikiem czyli Wójtem wsi Ćwikowa Giza Stanisław, kierownikiem tutejszej szkoły Sioło Władysław, młodszą nauczycielką Panna Satkówna Zofja – wtedy Koło Młodzieży przy Małopolskiem Towarzystwie Rolniczem w r. 1921 zawiązane pod prezesurą Franciszka Drewnianego, pragnąc uczcić pamięć Trzydziestu Czterech Bohaterów, pochodzących ze wsi Ćwikowa, których nazwiska i imiona są:
Ś.p.:
I Biedak Adam urodzony w r. 1885 – poległ pod Lublinem w r. 1914.
II Biedak Andrzej, syn Zofji i Marcina, ur. w r. 1879 służył przy 12 komp. 32 pułku obrony kraj., umarł z ran w d. 4 lutego 1915 w Szombathal.
III Bułat Franciszek, ur. w r. 1878, poległ na froncie włoskim w d. 16 września 1918.
IV Bułat Michał, ur. w r. 1874, umarł z ran w szpitalu na Morawach w d. 25 kwietnia 1915.
V Cieśla Jan/ ur. w r. 1885,poległ na froncie włoskim w Gorycji w r. 1915.
VI Dojka Michał, poległ na froncie rosyjskim w d. 12 sierpnia 1915.
VII Drewniany Ignacy, ur. 1886, poległ pod Lublinem 1914 r.
VIII Dynak Jan, urodz. d. 7 lipca 1871, umarł w niewoli rosyjskiej d. 18 kwietnia 1918.
IX Dynak Jan, umarł z ran w r. 1915 w Bochni i tam pochowany.
X Filipiak Józef, poległ pod Tuchowem w d. 8 maja 1915.
XI Kaczówka Jan, urodz. w r. 1896 umarł z ran w szpitalu w Tarnowie w d. 24 sierpnia 1917 r.
XII Kądzielawa Aleksander, ur. w r. 1888 poległ na Bukowinie pod Jakubenami powiat Kimpolung w d. 15 lutego 1917.
XIII Kądzielawa Ignacy, ur. w r. 1890, poległ pod Wielkiemi Mostami koło Lwowa w lipcu 1915 r.
XIV Kądzielawa Kazimierz, urodz. w d. 28 styczmnia 1894, Legjonista, poległ na Wołyniu w maju 1915 r.
XV Kogut Władysław, ur. w r. 1892, umarł we Lwowie z ran w r. 1916.
XVI Kozaczka Józef
XVII Kozaczka Stanisław, ur. w r. 1895, syn Wawrzyńca i Anny z Saratów poległ w Serbji koło Bamaluka w dniu 15 lutego 1915.
XVIII Łabuda Józef, poległ pod Rozwadowem w r. 1914.
XIX Łos Adam
XX Łos Wawrzyniec, ur.w r. 1895, poległ na froncie włoskim pod Monte Santo w dniu 24 listopada 1917 r.
XXI Michoński Józef, ur. w r. 1896, umarł z ran w szpitalu w Szepetówce na Wołyniu.
XXII Morawiec Franciszek, syn Sebastjana i Marji z Morawców, ur. d. 17 grudnia 1896 poległ na froncie ros. pod Petlikowcami.
XXIII Morawiec Jan, urodz. w r. 1898, poległ na froncie rumuńskim w r. 1917.
XXIV Morawiec Marek, urodz. w r. 1874-poległ na froncie rosyjskim w r. 1918.
XXV Piasecki Paweł, syn Józefa i Marji – a mąż Bronisławy z Łączyńskich, poległ w d. 28 listopada 1916 na włoskim froncie urodz. w r. 1880.
XXVI Soja Michał, urodz. d. 30 października 1897, syn Franciszka i Marji z Sojów – Podporucznik 1-pułku Legjonów Piłsudskiego umarł z ran d. 22 sierpnia 1920 w Białymstoku.
XXVII Szczebak Michał, urodz. w r. 1859, - wysłany jako woźnica do podwód armji austr. Poległ od kuli rosyjskiej pod Janowem z końcem września 1914 r.
XXVIII Węgiel Stanisław, ur. w r. 1898, umarł w szpitalu w Warszawie w d. 30 marca 1921 z ran otrzymanych na froncie bolszewickim.
XXIX Węgiel Wojciech, urodz. w r. 1889 poległ na froncie rosyjskim r. 1914.
XXX Woźniak Antoni, urodz. w r. 1890 – poległ pod Buczaczem w r. 1916.
XXXI Woźniak Jakób, urodz. w d. 14 lipca 1882 – poległ w d. 8 września pod Lublinem w r. 1914.
XXXII Ziemian Jan, urodz. d. 27 sierpnia 1895 – poległ na froncie włoskim w r. 1918.
XXXIII Ziemian Stanisław, urodz. w r. 1897, poległ na Wołyniu w r. 1917.
XXXIV Ziemian Stanisław, syn Wojciecha i Rozalji, urodz. w d. 27 kwietnia 1897, uczeń VI kl. Gimnazjum I w Tarnowie, wstąpił jako ochotnik do Legjonów w dniu 4 września 1914, poległ pod Perechińskiem w dniu 27 września 1914, licząc lat 17 – Cześć Jego pamięci!
a Którzy w czasie Wielkiej Wojny światowej od r. 1914 do 1921 ponieśli krew i życie w ofierze aby pomścić zbrodnie, na Polsce przez mocarstwa: rosyjskie, pruskie i austrjackie w wieku XVIII i XIX dokonaną, dziś gdy Krew ofiarna tych Bohaterów ochotnie przelana zaważyła na szali Sprawiedliwości Bożej, gdy ta Sprawiedliwość pomściła zbrodnię przez zaborców na Narodzie Polskim dokonaną, trony ich „ w proch i w pył” roztrącając i Polska obaczyła się wolna, do budowy tego pomnika przystąpił, urzeczywistniając myśl rzuconą przez obywatela Jakóba Sarata.
Na Walnem Zebraniu Członków Koła, odbyłem w dn. 8 stycznia 1922 w budynku szkolnym wybrano na wniosek obyw. Soji Franciszka przez aklamację Komitet Budowy Pomnika:
W skład tego Komitetu weszli Obywatele:
Michał Kozaczka jako Przewodniczący
Jakób Sarat jako Zastępca tegoż
Nowak Stanisław jako Sekretarz
Soja Franciszek jako Skarbnik
oraz jako członkowie: Drewniany Franciszek, Ziemian Franciszek, Michoński Józef, Łysik Józef, Plata Józef, Sojówna Katarzyna, Michońska Antonina.

Komitet ten odbył szereg posiedzeń, a mianowicie: w d. 11 lutego, 5 kwietnia i 15 maja 1922 i na tych posiedzeniach radził nad urzeczywistnieniem projektu.
Członkowie i Członkinie Komitetu, oraz wszyscy Członkowie i Członkinie Koła Młodzieży wytężyli wszystkie siły, zaprzęgając się bezinteresownie do ofiarnej pracy i urządzając na cel budowy przedstawienia amatorskie. Po kilku miesiącach tej pełnej zaparcia pracy, korzystając również po części z ofiarności mieszkańców wsi Ćwikowa, oraz Właściciela dworu w Oleśnie, barona Jana Konopki, który pozwolił kopać na swym gruncie żużel czyli polowiec potrzebny do fundamentu pod pomnik, zgromadził Komitet fundusz potrzebny.
W dniu 23 maja 1922 przystąpił do położenia podwalin pod pomnik. Koszta budowy tego pomnika wyniosły kwotę 300 tysięcy Marek polskich.”

Uroczyste odsłonięcie Pomnika odbyło się 16 lipca 1922 roku, a „Sukces moralny był nad wszelkie spodziewanie. Toż to pierwszy tego rodzaju pomnik na ziemi polskiej zbudowany wyłącznie siłami młodzieży wiejskiej.” (cytat z Kroniki Szkoły Ludowej w Ćwikowie).

ROK 1969
Przez kolejne lata pomnik niezmiennie trwał świadcząc o bohaterstwie mieszkańców Ćwikowa, aż do 1969 roku, kiedy to uznano, że wymaga on remontu. Na zebraniu wiejskim podjęto decyzję, że należy go odnowić i załączyć tablicę z nazwiskami „13-stu męczenników i bohaterów pochodzących z Ćwikowa, którzy zginęli ku chwale Ojczyzny w czasie II wojny światowej
w latach 1939-1945, otwierając nowy rozdział historii”.
W akcie erekcyjnym z 1969 roku również wymieniono nazwiska oraz dane dotyczące kolejnych bohaterskich mieszkańców Ćwikowa:
1. Łos Józef s. Adama ur. w 1897 r. zginął w Oleśnie w dniu 8.IX.1939 r. rozstrzelany przez hitlerowców
2. Szczęch Stanisław s. Michała i Marii ur. w r. 1921 zginął w Oleśnie w dniu 8.IX.1939 r. rozstrzelany przez hitlerowców
3. Drewniany Stanisław s. Andrzeja ur. w r. 1888
4. Drewniany Franciszek syn powyższego ur. w r. 1921
5. Kozaczka Maciej syn Tomasza ur. w r. 1889
Wszyscy trzej zabrani zostali z domu przez hitlerowców w dniu 9.XII.1939 r. a rozstrzelano ich w trzy dni później w dniu 11.XII.1939 r. w Koszycach Małych pow. Tarnów, bez żadnego sądu. Wcześniej zmaltretowano ich.
6. Zachara Władysław syn Józefa i Ludwiki ur. w 1903 r. zamordowano go po uprzedniej straszliwej maltretacji w dniu 12.III.1942 r. w Jadownikach Mokrych. Zginął jako partyzant. Spoczywa w Wietrzychowicach.
7. Ryczek Józef syn Ignacego ur. w 1921 r. zginął jako partyzant od kuli hitlerowca, zastrzelony pod ścianą swego domu w dniu 17.V.1943 r.
8. Władysław Kozaczka syn Michała ur. w 1920 r. zginął w Niemczech 1943 r. w czasie przekraczania granicy.
9. Malisak Stefan ur. w 1909 r. zginął w Niemczech w r. 1944.
10. Morawiec Jan s. Kaspra ur. w 1903 r. zginął w Niemczech w 1945 r.
11. Kądzielawa Witold ur. w 1903 r. zginął pod Tobrukiem jako oficer lotnictwa w dniu 2.I.1942 r.
12. Nowak Franciszek syn Błażeja ur. w 1913 r. zginął w czasie powstania warszawskiego
w 1944 r.
13. Sarat Władysław syn Andrzeja i Anny a mąż Marii z Kozaczków ur. w 1902 r. zamordowany w bestialski sposób w okolicach Tarnowa w dniu 20.IX.1944 r. zamordowali go hitlerowcy.
Nad przebiegiem prac remontowych, które ukończono w 1969 roku czuwał Komitet odnowy Pomnika w składzie:
Piasecki Franciszek - Przewodniczący
Widor Eugeniusz - Sekretarz
Surowiec Tadeusz - Skarbnik
oraz Członkowie: Sarat Zygmunt, Białas Stanisław, Węgiel Józef, Dojka Władysław, Kądzielawa Jan, Lechowicz Józef.
Remont pomnika przeprowadzony został wyłącznie ze składek mieszkańców Ćwikowa, a jego koszt wyniósł 30.000 zł, co stanowiło wartość 2 morgów pola.
Historię odnowy pomnika spisała 13 lipca 1969 roku Wanda Białas c. Franciszka Drewnianego.

ROK 2018
W roku upamiętniającym setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę mieszkańcy Ćwikowa, którzy podobnie jak ich przodkowie wznoszący Pomnik 96 lat temu, poczuli głęboką potrzebę oddania należytego hołdu poległym w obronie ojczystego kraju, dostrzegli potrzebę pilnej renowacji jednego z ważniejszych miejsc pamięci w gminie. Będąc wiernym woli jego budowniczych, którzy pozostawili swoisty testament zapisany w akcie erekcyjnym: „Niech więc ten pomnik stoi jak najdłużej, wiekom następnym świadcząc, że Lud Polski umiał być wdzięczny swym Bohaterom…”, mając na względzie znaczenie tego miejsca dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej podjęto działania związane z jego odnowieniem. Dzięki staraniom Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie otrzymano dofinansowanie w wysokości 67 360 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. Odnowienie miejsca pamięci oraz umocnienie świadomości historycznej i tożsamości narodowej mieszkańców Ćwikowa i regionu w ramach Programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci. Uzyskano także wsparcie finansowe ze strony Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000 zł. Z kolei Gmina Olesno na remont Pomnika przeznaczyła środki w kwocie 54 187 zł. Łączny koszt odnowy monumentu wyniósł 151 547 zł.

Symboliczne odsłonięcie i poświęcenie odnowionego Pomnika poległych w latach 1914-1921 i 1939-1945 mieszkańców Ćwikowa odbyło się 1 września 2018 r. Uroczystości towarzyszące temu wydarzeniu odbyły się w Domu Strażaka w Ćwikowie i poświęcone były pamięci wszystkich bohaterskich obrońców naszego narodu, którzy oddali życie za wolną Polskę. Rangę tego niezwykłego spotkania podnieśli swoją obecnością znamienici goście:
Ks. Prałat Komandor Bogdan Wrona, Ks. Marek Kądzielawa – Ks. Proboszcz Parafii w Sromowcach Niżnych, Ks. Prałat Jan Rybak – Ks. Proboszcz Parafii w Oleśnie, Ks. Stanisław Nakielski – Ks. Proboszcz Parafii w Zalipiu, Ks. Wojciech Prus – Ks. Proboszcz Parafii w Dąbrówkach Breńskich, Księża Wikariusze Parafii w Oleśnie Ks. Jacek Sarota i Ks. Marcin Kwiecień, Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP, Prof. Marian Kozaczka, Dr Stanisław Sarat, Bolesław Łączyński – Radny Województwa Małopolskiego, Wojciech Skruch – Radny Województwa Małopolskiego, Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów, Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Radni Powiatowi Marian Szajor i Jarosław Bartoń, Rafał Nowak – Sekretarz Gminy Bolesław, Janusz Plata – Sekretarz Gminy Olesno, mł. insp. Lucjan Pałucki - I Zastępca Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, podkom. Witold Łopata - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, asp. sztab. Piotr Motyka – Kierownik Rewiru Dzielnicowych, Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, kpt. Krzysztof Romański – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Niedbała – Prezes Zarządu RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej, Ryszard Pikul – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Drzazga – Prezes Związku Dąbrowiaków, Jarosław Boryczka – Dyrektor ZSP w Brniu, Edyta Jurczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie, Radni Rady Gminy Olesno z Przewodniczącym Wojciechem Szczebakiem na czele, Członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” pod przewodnictwem Prezesa Haliny Dojka, Andrzej Giza – Kierownik ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, Joanna Dyjak - Dyrektor Przedszkola w Oleśnie, Benedykt Owierczuk – Dyrektor SP w Pilczy Żelichowskiej, Wanda Chlastawa – Dyrektor GOK w Oleśnie, Przedstawiciele mediów, Sołtysi z terenu Gminy Olesno, Poczty sztandarowe: Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Kompanii Honorowej Strażaków Powiatu Dąbrowskiego, Jednostki Strzeleckiej 2083 im. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej i Jednostek OSP z terenu Gminy Olesno a także licznie zgromadzeni mieszkańcy Ćwikowa i Gminy Olesno.

Wydarzenie przybrało wyjątkowo uroczysty charakter dzięki oprawie muzycznej, którą zapewniła Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej pod Dyrekcją Andrzeja Komorowskiego oraz Prezes Joanny Mączka i V-ce Prezesa Piotra Dzięgiel.
Cześć poległym w obronie kraju mieszkańcom Ćwikowa i wszystkim bohaterom wojennym oddali również obecni przedstawiciele służb mundurowych, w tym:
- Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego pod dowództwem Druha Kazimierza Światłowskiego;
- Żołnierze 6 Brygady Powietrzno-Desantowej im. Gen. Brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego z Krakowa pod dowództwem kpr. Marcina Gałęziowskiego;
- Jednostka Strzelecka 2083 im. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej pod dowództwem Tomasza Żyguły i Marka Grzebieniowskiego;
- Zarząd Gminny OSP RP w Oleśnie i delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Olesno.

Zaszczyt prowadzenia ceremonii przypadł młodym mieszkańcom Ćwikowa, Natalii Morawiec i Radosławowi Dojka, którzy zapowiadali poszczególne punkty spotkania. Pierwszym z nich było wciągnięcie na masz flagi państwowej oraz wysłuchanie Hymnu państwowego w wykonaniu Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej. Następnie Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec dokonał oficjalnego rozpoczęcia uroczystości oraz powitał przybyłych gości. Po Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Prałata Jana Rybaka odbył się uroczysty przemarsz pod Pomnik, któremu towarzyszyły dźwięki utworów marszowych w wykonaniu orkiestry. O symboliczne odsłonięcie Pomnika poproszono Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego i Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca. Następnie Ks. Prałat Jan Rybak dokonał poświęcenia odnowionego monumentu, po czym wysłuchano Roty wykonanej przez orkiestrę. Pod poświęconym Pomnikiem przybyłe delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze:
- w imieniu społeczności Gminy Olesno – Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz Radni Rady Gminy Olesno z Ćwikowa Andrzej Szczebak i Janusz Morawiec,
- Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Radny Powiatowy Marian Szajor oraz Sebastian Kądzielawa,
- w imieniu Wojewody Małopolskiego Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego i Ks. Prałat Komandor Bogdan Wrona,
- Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec
- Delegacja RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Grzegorza Niedbały
- delegacja uczniów przedszkola w Ćwikowie działającego przy SP w Oleśnie z Dyrektorem Jarosławem Bartoniem na czele
- Delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej z I Zastępcą Komendanta Powiatowego mł. insp. Lucjanem Pałuckim na czele
- Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćwikowie z Prezesem Jarosławem Marczykiem na czele oraz Marek Bednarz z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej im. Gen. Brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego z Krakowa
- Delacja Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Oleśnie z Prezesem Ryszardem Pikulem na czele
- Delegacja Jednostki Strzeleckiej 2083 im. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej pod dowództwem Tomasza Żyguły i Marka Grzebieniowskiego


Na zakończenie ceremonii odsłonięcia i poświecenia odnowionego Pomnika poległych w latach 1914-1921 i 1939-1945 mieszkańców Ćwikowa, prowadzący spotkanie Radosław Dojka odczytał fragment aktu erekcyjnego z 1922 roku: „Niech więc ten pomnik stoi jak najdłużej, wiekom następnym świadcząc, że Lud Polski umiał być wdzięczny swym Bohaterom…”. Następnie kolumna marszowa wróciła do Domu Strażaka, gdzie odbywały się kolejne punkty uroczystości. Pięknym i nostalgicznym wprowadzeniem do dalszej części spotkania był wiersz Stanisławy Dojka z Ćwikowa pt. „Ojczyzna”; odczytany przez Natalię Morawiec. Następnie Wójt Gminy Olesno przedstawił historię Pomnika, która sięga już blisko stu lat, jest piękną kartą w dziejach „Małej Ojczyzny” – Gminy Olesno i Polski oraz „stanowi wyjątkową lekcję patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Upamiętnia wydarzenia i ludzi, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny własne życie, przyczyniając się do odzyskania przez nią niepodległości. Im zawdzięczamy to, że dziś żyjemy w wolnym kraju.”
Głos zabrali także Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP oraz Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski. Po wystąpieniach przybyłych gości odczytano adres okolicznościowy od Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.
Następnym punktem spotkania było podsumowanie Projektu pn. „Odnowienie miejsca pamięci oraz umocnienie świadomości historycznej i tożsamości narodowej mieszkańców Ćwikowa i regionu”, w ramach którego został odnowiony Pomnik oraz otwarcie wystawy tematycznej pt. „Wiekom następnym”, którego dokonała Małgorzata Morawiec Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Po wystąpieniu, w którym omówiony został Projekt, dyrektor Małgorzata Morawiec oraz Wójt Witold Morawiec złożyli podziękowania osobom, które w szczególny sposób wsparły jego realizację. Słowa wdzięczności skierowane zostały do Wiesława Krajewskiego Posła na Sejm RP, Radnych Województwa Małopolskiego Bolesława Łączyńskiego i Wojciecha Skruch. Podziękowano również sponsorom uroczystości, którymi byli:
- Tomasz Smosna Firma Granimex – generalny wykonawca wszystkich prac remontowych
- Marian Szajor – Radny Powiatowy z Ćwikowa
- Janusz Plata – Sekretarz Gminy Olesno
- Jarosław Marczyk.

Podziękowano także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę inicjatywę.

Zakończeniem oficjalnej części spotkania był koncert pt. „Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska” w wykonaniu Katarzyny Plewniak (mezzosopran), Andrzeja Lichosyt (baryton) i Joanny Błażej-Łukasik (fortepian, słowo wiążące). Artyści zaprezentowali najpiękniejsze polskie utwory, które jeszcze pełniej pozwoliły wczuć się w atmosferę tego doniosłego święta.
Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Olesno, Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, Rada Sołecka wsi Ćwików; Radni Rady Gminy Olesno Janusz Morawiec i Andrzej Szczebak; Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie oraz mieszkańcy Ćwikowa.


___________________

Dziękujemy serdecznie wszystkim za wsparcie organizacyjne, przeprowadzenie działań związanych z remontem, włączenie się w przygotowanie uroczystości i jej piękną oprawę, za poświęcony czas i cenne rady oraz za wszelkie przejawy sympatii i życzliwości.
Jesteśmy wdzięczni za uświetnienie naszej uroczystości i bezinteresowną pomoc, a na szczególne podziękowania zasłużyli:
Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej pod Dyrekcją Andrzeja Komorowskiego; Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego pod dowództwem Druha Kazimierza Światłowskiego; Jednostka Strzelecka 2083 im. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej pod dowództwem Tomasza Żyguły; Żołnierze 6 Brygady Powietrzno – Desantowej im. Gen. Brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego z Krakowa pod dowództwem kpr. Marcina Gałęziowskiego; Ochotnicza Straż Pożarna w Ćwikowie z Prezesem Jarosławem Marczykiem na czele; Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Oleśnie z Prezesem Ryszardem Pikulem na czele; Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kierowana przez Nadkomisarza Mirosława Stracha; Ks. Prałat Jan Rybak – Ks. Proboszcz Parafii w Oleśnie; Arkadiusz Morawiec i Ryszard Szmyrko – Urząd Gminy w Oleśnie; st. chor. Andrzej Szarwark; druhowie Czesław Mosio i Adam Rzemiński; Studio Dekoracji Grażyna Kaczówka i Teresa Sarat, Edyta Jurczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie, Halina Dojka; Zofia Węgiel; Jadwiga i Włodzimierz Kosmala; Urszula Kaczmarska; Natalia Morawiec; Radosław Dojka oraz Anna Bułat; Bernadetta Bułat; Władysława Cabaj; Elżbieta Dojka; Halina Drewniana; Paulina Fic; Danuta Golonka; Dorota Huczek; Anita Jurczak; Danuta Kądzielawa; Lucyna Kądzielawa; Renata Kinel; Dorota Kmieć; Jolanta Kozyra; Małgorzata Małek; Renata Morawiec; Helena Moryl; Teresa Motyka; Maria Nowak; Ewa Piasecka; Anna Plata; Karolina Plata; Krystyna Plata; Katarzyna Pszczoła; Jolanta Rusiecka; Krystyna Rusiecka; Teresa Rygielska; Renata Sajdera; Urszula Sajdera; Sabina Sarat; Beata Skrzyniarz; Maria Szajor; Barbara Szczebak; Helena Szmyrko; Barbara Wesołowska; Anna Węgiel; Janina Węgiel; Zofia Węgiel; Grażyna Widor; Danuta Wnęk; Krystyna Zachara; Grażyna Zachara; Alina Zarzycka; Jarosław Kula; Jarosław Marczyk; Zygmunt Oleś oraz niezrównana szefowa kuchni Jadwiga Lech.
Dziękujemy również pocztom sztandarowym i przybyłym delegacjom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą inicjatywę, a którzy nie zostali wymienieni imiennie.