Małopolski e-Senior - zajęcia szkoleniowe rozpoczęte
Dodane przez MMorawiec dnia Styczeń 11 2019 16:50:08

W naszej bibliotece rozpoczęły się szkolenia dla mieszkańców Gminy Olesno w wieku 65+. Zajęcia są częścią Projektu „Małopolski e-Senior”, który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii, w tym między innymi obsługi tabletów, są bezpłatne. Odbędzie się 15 spotkań szkoleniowych w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania szkoleniowe obejmą takie tematy jak:
- Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
- Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
- Moja pierwsza poczta elektroniczna
- Skype – bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
- Facebook – serwis społecznościowy
- Aktywność obywatelska online
- Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
- Podstawy obsługi edytora tekstu
- Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
- Robienie zdjęć oraz prosta edycja i obróbka /nagrania wideo
- Bezpieczeństwo o ochrona danych osobowych
- Sprawy codzienne a Internet
- Potrzeby duchowe a Internet
- Zarządzanie swoimi finansami
- Rozrywka a Internet
Zdobyte w ramach szkoleń umiejętności zostaną utrwalone podczas spotkań animacyjnych. Po zakończeniu Projektu każdy uczestnik otrzyma na własność nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas zajęć, a także komplet materiałów szkoleniowych.