Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Oleśnie utworzone zostało w marcu 2021 roku na wniosek pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu dąbrowskiego (Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek – Biblioteka Publiczna w Szczucinie), a jego siedziba mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie.

Zarząd Koła SBP w Oleśnie:
Katarzyna Foder – Przewodnicząca
Barbara Guzik-Kaganek – Sekretarz
Bernadetta Łucek – Skarbnik
Monika Kilian – Członek
Oktawia Wardzała – Członek

Koło SBP w Oleśnie podlega bezpośrednio Okręgowi w Krakowie.

 

 

Szczegółowe informacje na temat działalności i struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dostępne są na stronie SBP.