Data wpisu: 04.06.2024
Zdjęcie do wpisu „Zakochaj się w kulturze ludowej. Powrót do korzeni z muzyką regionu Dąbrowskiego i Krakowskiego”

Gdy grupa młodych, ambitnych i zaangażowanych w sprawy społeczności lokalnej osób nawiązuje współpracę z instytucją, która od lat działa na rzecz kultury i kultywowania rodzimej tradycji – można spodziewać się wszystkiego!

Z tego też powodu nasza biblioteka z radością przyjęła propozycję partnerskiego udziału w projekcie pn. „Zakochaj się w kulturze ludowej. Powrót do korzeni z muzyką regionu Dąbrowskiego i Krakowskiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Kreatywni dla Biznesu”.

W ramach zadania 1 czerwca 2024 roku w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie z kulturą ludową, którego celem było przybliżenie dziedzictwa kulturowego i tradycji przodków, integracja międzypokoleniowa oraz międzyregionalna, a także promocja lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów ludowych i stowarzyszeń.

Organizatorem tego niezwykłego wydarzenia było Stowarzyszenie „Kreatywni dla Biznesu” z Prezes Karoliną Kornecka-Kupiec na czele. Partnerami byli: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec i Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie reprezentowana przez Dyrektor Małgorzatę Morawiec. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Kurier Tarnowski i RDN Małopolska. Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska – edycja 2024.

W spotkaniu wzięli udział między innymi:

– Wiesław Krajewski, Poseł na Sejm RP,
– Piotr Łosiński, Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, który reprezentował Wojewodę Krzysztofa Klęczara,
– Lesław Wieczorek, Starosta Dąbrowski,
– Tomasz Bełzowski, Burmistrz Szczucina,
– Witold Morawiec, Wójt Gminy Olesno,
– Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Bolesław,
– Radni Powiatu Dąbrowskiego: Krzysztof Kupiec, Jarosław Bartoń,
– Radni Rad Gmin Bolesław, Szczucin i Olesno,
– Sołtysi z terenu Powiatu Dąbrowskiego,
– prof. dr hab. inż. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
– Anna Morawiec, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej,
– Członkowie Stowarzyszenia „Kreatywni dla Biznesu”.

Po powitaniu przybyłych gości, Prezes Stowarzyszenia „Kreatywni dla Biznesu” przybliżyła główne założenia projektu i podziękowała partnerom i wszystkim zaangażowanym w jego realizację. Szczególne słowa wdzięczności skierowała na ręce Dyrektor Biblioteki Małgorzaty Morawiec, a także Radnego Powiatowego Krzysztofa Kupca, który wspierał ją we wszystkich działaniach związanych z projektem. Partnerzy działania podziękowali natomiast za organizację tego niezwykłego wydarzenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Starosta Dąbrowski, odczytując adres okolicznościowy, w imieniu instytucja partnerskich wyraził nadzieję na kontynuację i rozwijanie współpracy oraz zadeklarował wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu popularyzację kultury i lokalnego dziedzictwa.

Pierwszym punktem spotkania był porywający do wspólnego śpiewu występ Kapeli Ludowej „Mogilanie” w składzie: Adam Królik – kierownik kapeli (basy), Andrzej Słowik (trąbka), Daniel Kubler (klarnet), Grażyna Knapik-Dąbrowska (skrzypce solo), Jacek Kotarba (skrzypce sekund), Stanisław Kowalski (heligonka), Marian Wieczorek (skrzypce), Kazimierz Królik (skrzypce sekund),  Janina Kornecka (śpiew).

Następnie nadszedł czas na prezentację zaproszonych do projektu organizacji. 10 Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Dąbrowskiego przedstawiło swoją ofertę i omówiło dotychczasowe osiągnięcia. Reprezentacje tych Kół zachwyciły wszystkich najpierw kreatywnością podczas swoich wystąpień, a później rozległymi umiejętnościami i kunsztem kulinarnym. Publiczność miała przyjemność poznać dorobek i skosztować wyrobów KGW z Borek, Dąbrówki Gorzyckiej, Niwek, Pawłowa, Podborza, Słupca, Wielopola, Zalipia i Szczucina.

Wśród grup prezentujących swoją ofertę znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy wszystkim zainteresowanym udzielali obszernych informacji odnośnie działań uczelni oraz kierunków studiów. Stoisko promocyjno-informacyjne przygotowali także Członkowie Stowarzyszenia „Kreatywni dla Biznesu”.

W dalszej części spotkania zaproszeni goście mieli przyjemność posłuchać godki Krzysztofa Ryndaka z Siedliszowic. Wielokrotnie nagradzany na różnych konkursach, przeglądach i festiwalach śpiewak ludowy, gawędziarz, regionalista, folklorysta i animator kultury opowiedział – posługując się miejscową gwarą – o tym, „Jak to Mania Paka ujka Staska przezemściyła jaz go pieron szczeluł”.

Następnie Karolina Kornecka-Kupiec wygłosiła prelekcję pt. „Poznaj ludowe stroje, muzykę i historię regionu krakowskiego i dąbrowskiego”. Wykład i prezentacja ukazały bogactwo naszego lokalnego dziedzictwa i pozwoliły zrozumieć, w jaki sposób tradycja przenika do codzienności i wpływa na kulturę współczesną.

Prelekcja płynnie przeszła w dalszą część występu kapeli „Mogilanie”, który z kolei zakończył się wspólnym śpiewem tradycyjnych, znanych wszystkim melodii ludowych.

Kolejnym punktem części oficjalnej było otwarcie wystawy fotografii Jolanty Krajewskiej pt. „Uśmiech dziecka”. Pochodząca z Olesna absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie początkowo robiła amatorskie zdjęcia głównie przyrodzie i znajomym, co szybko przerodziło się w pasję. Ukończyła kurs fotografii portretowej w Krakowskiej Szkole Fotografii i liczne warsztaty indywidualne. Obecnie skupia się głównie na fotografii dziecięcej, czego efekty zaprezentowała na wystawie. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał Wójt Gminy Olesno, który pogratulował artystce uchwycenia i ukazania tego, że prawdziwe szczęście kryje się w niepozornych drobiazgach.

Za zakończenie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w warsztacie rękodzielniczym, prowadzonym przez Marię Włodarczyk i Marię Pietras z KGW Szczucin. Podczas zajęć można było nauczyć się, jak tworzyć tradycyjne ozdoby z bibuły i innych materiałów.

Zwieńczeniem wydarzenia i uhonorowaniem wysiłków członków KGW była część integracyjna, czyli wspólne śpiewy, degustacja przygotowanych potraw, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim nawiązanie nowych, inspirujących znajomości.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli realizację projektu i organizację wydarzenia, a szczególne podziękowania kierują do Masarni Szczucin z Kamilem Filipskim na czele.

 

Natomiast my dziękujemy Stowarzyszeniu „Kreatywni dla Biznesu” za profesjonalizm i fantastyczną współpracę, a przede wszystkim za zaproszenie do udziału w tak niezwykłym projekcie, dzięki któremu nasza biblioteka stała się na moment miejscem międzypokoleniowego spotkania tradycji ludowej ze współczesnością. Możliwość goszczenia Kół Gospodyń Wiejskich – które już niejednokrotnie wspierały nasze inicjatywy i zawsze wykazywały się życzliwością – była prawdziwym zaszczytem.

 

zobacz galerię