Data wpisu: 04.12.2020
Zdjęcie do wpisu Biblioteka hybrydowa – szkolenie dla bibliotekarzy

W dobie pandemii wszyscy musieliśmy dostosować się do funkcjonowania w nieznanych dotąd realiach. Również biblioteki działają na nowych zasadach, dwukierunkowo w dwóch równoległych światach – online i offline. To, co wyróżnia biblioteki i jest ich niezaprzeczalnym atutem to książka – produkt, który w czasie pandemii jako jedyny w kulturze jest dostępny i to darmowo. Jednocześnie biblioteki pełnią również funkcję kulturotwórczą i tutaj, w obecnych czasach, niezwykle pomocny okazuje się świat Internetu.

O tym, jak organizować działania animacyjne łącząc rzeczywistość online i offline bibliotekarze powiatu dąbrowskiego mieli okazję dowiedzieć się podczas kolejnego szkolenia zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie we współpracy z firmą Good Books.

Spotkanie online odbyło się 30.11.2020 r., a poprowadził je Marcin Skrabka – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UWr oraz studiów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Stypendysta MKiDN w zakresie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.  Badacz zjawisk kulturowych, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturowej, budowania nowoczesnej oferty instytucji kultury oraz wykorzystania big data w zarządzaniu kulturą.