Data wpisu: 09.10.2020
Zdjęcie do wpisu „Biblioteka w Młodych Rękach”

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie przystąpiła do projektu „Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży” realizowanego przez Fundację Civis Polonus z Warszawy, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
Do programu zgłosiło się 71 bibliotek z całej Polski. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano osiem z nich.
W projekcie przewidziano następujące działania:
1. Szkolenia online dla bibliotekarzy z zakresu współpracy bibliotek z młodzieżą oraz planowania kampanii na rzecz czytelnictwa młodzieży.
2. Powołanie przy bibliotece grupy młodzieżowych doradców, którzy pomogą zidentyfikować najważniejsze zainteresowania i dylematy młodych ludzi oraz najlepsze sposoby dotarcia do nich.
3. Kampania online promująca czytelnictwo przy współpracy z grupą młodzieżową.
4. Wsparcie eksperckie dla bibliotek.
5. Opracowanie publikację promocyjnej, w której przedstawione zostaną kampanie zrealizowane w projekcie.

Patronat nad projektem objęli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Labib, Lustro Biblioteki.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

zobacz galerię