Data wpisu: 19.11.2019
Zdjęcie do wpisu II Gminny Przegląd Programów Artystycznych „Ścieżki wolności” – Ćwików 2019

Gminny Przegląd Programów Artystycznych „Ścieżki Wolności”, który odbył się 15 listopada 2019 r. w Ćwikowie zorganizowany został w ramach obchodów 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W sposób szczególny jednak stanowił on formę oddania hołdu mieszkańcom Ćwikowa poległym za wolność Ojczyzny. Spotkanie rozpoczęło się pod Pomnikiem poległych w latach 1914 – 1921 i 1939 – 1945 mieszkańców Ćwikowa od odśpiewania Hymnu. Następnie Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec w krótkich słowach przedstawił historię, tego wyjątkowego miejsca pamięci, po czym nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez przybyłe delegacje, odśpiewanie Roty i przemarsz do Domu Strażaka, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek
Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk
Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec
Radni Rady Gminy Olesno z Przewodniczącym Rady Andrzejem Szczebakiem na czele
Jarosław Bartoń – Radny Powiatowy, a zarazem Dyrektor SP w Oleśnie
Marian Szajor – Radny Powiatowy
Janusz Plata Sekretarz Gminy Olesno
Irena Kawa –  Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy
Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
Członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie z Prezesem Haliną Dojka na czele
Red. Janusz Smoliński z Tygodnika Miasto i Ludzie
Anna Król i Mirosław Kasprzyk – Przedstawiciele Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
Mariola Chwałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalipiu
Elżbieta Byszewska –  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej
Joanna Dyjak – Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Oleśnie
Kazimierz Zych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich
oraz mieszkańcy Ćwikowa, Członkowie DKK w Oleśnie, czytelnicy, przyjaciele i sympatycy biblioteki.

Organizatorami i współorganizatorami Przeglądu byli:
Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie
oraz Radni Rady Gminy Olesno Andrzej Szczebak i Janusz Morawiec.

Do Przeglądu zgłosiły się wszystkie placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze z terenu Gminy Olesno:
1.      Oddział Przedszkolny w Ćwikowie, działający przy Szkole Podstawowej w Oleśnie
2.      Przedszkole Publiczne w Oleśnie
3.      Oddział Przedszkolny w Wielopolu, działający przy Szkole Podstawowej w Oleśnie
4.      Przedszkole Publiczne w Zalipiu
5.      Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy
6.      Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich
7.      Szkoła Podstawowa w Oleśnie
8.      Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej
9.      Szkoła Podstawowa w Zalipiu
10.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Przegląd uroczyście rozpoczął Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, który wyraził zadowolenie z podjęcia tej inicjatywy oraz w sposób szczególny podkreślił rolę i znaczenie Pomnika poległych w latach 1914 – 1921 i 1939 – 1945 mieszkańców Ćwikowa dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej.

Wszystkie placówki przedstawiły wyjątkowe, niezmiernie wzruszające i jedyne w swoim rodzaju programy, które ukazywały różnorodne ścieżki, jakie przemierzała nasza Ojczyzna w drodze do Niepodległości. Zaprezentowane programy odznaczały się bardzo wysokim poziomem artystycznym, łączyły recytację, śpiew i taniec. Dodatkowo wzbogacone były odpowiednią choreografią oraz stosownymi kostiumami.

W związku z realizowaną inwestycją Pogórska Wola-Tworzeń prowadzoną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., wystawione zostało stoisko firmowe, na którym organizowane były konkursy wiedzy oraz zabawy i pokazy naukowo-edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych. Była to dodatkowa atrakcja dla wszystkich uczestników spotkania, tym bardziej, że oprócz możliwości pozyskania informacji o prowadzonej inwestycji, wszyscy odwiedzający stoisko i biorący udział w konkursach otrzymywali atrakcyjne upominki.

Na zakończenie spotkania wyrażono wdzięczność wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.
W sposób szczególny podziękowano placówkom, które włączyły się w inicjatywę, a wyrazy wdzięczności skierowano na ręce Dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dziękując za przygotowanie programów oraz do uczniów i podopiecznych, którzy w mistrzowski sposób te niezwykłe spektakle zaprezentowali. Wyrażono także nadzieję, że wydarzenie to na stałe wpisze się do kalendarza imprez organizowanych w Gminie Olesno, tym bardziej, że tegoroczny Przegląd organizowany był już po raz drugi – pierwszy odbył się dokładnie rok temu także 15 listopada 2018 roku.
Podziękowania złożono także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu imprezy, w tym Radnym Andrzejowi Szczebak i Januszowi Morawiec, którzy oprócz zaangażowania organizacyjnego udzielili także wsparcia finansowego.

zobacz galerię