Data wpisu: 02.10.2023
Zdjęcie do wpisu Międzynarodowy Dzień Seniora 2023 – podsumowanie projektu SIŁA PAMIĘCI

Międzynarodowy Dzień Seniora, wielkie święto poezji, sztuki i kultury, ważny dzień dla środowiska bibliotekarskiego. Te istotne wydarzenia celebrowaliśmy w niedzielne popołudnie 1 października 2023 roku w ramach podsumowania projektu SIŁA PAMIĘCI.

Organizatorami spotkania byli Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, a także Stowarzyszenie „Wokół Kultury” i Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie reprezentowane przez Małgorzatę Morawiec.

Wśród rekordowo licznie zgromadzonych gości znajdowali się:

Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP,
Ryszard Pagacz – I Wicewojewoda Małopolski,
Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,
Anna Mikos – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego,
Radni Rady Gminy Olesno,
Janusz Plata – Sekretarz Gminy Olesno,
Alicja Błocho – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy,
Małgorzata Bułat – Dyrektor Centrum Polonii w Brniu,
Joanna Dyjak – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Oleśnie,
Łukasz Fijał – reżyser teatralny,
Anna Jastrzębiec-Witowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej ze współpracownikami oraz uczestnikami Warsztatów Artystycznych działających przy bibliotece,
Edyta Jurczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie ze współpracownikami,
Lucyna Kądzielawa – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Oleśnie,
Monika Kilian – Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie,
Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
Ryszard Ostrowski – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku,
Ryszard Pikul – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie,
Ewelina Sokołowska – Dyrektor Gminnego Ośrodku Kultury w Oleśnie z siedzibą w Zalipiu wraz ze współpracownikami,
– Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej – prezes Beata Partyńska i członek zarządu Małgorzata Słupek,
Ewa Sąsiadek i Ireneusz Pastuszak – aktorzy Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
– Członkowie Zespółu KOSOR z Żywca,
– Przedstawiciele mediów: Anna Maria Tryba z TEMI  i Janusz Smoliński z Magazynu Miasto i Ludzie
– Aktualni i emerytowani bibliotekarze z bibliotek publicznych i szkolnych,
– Czytelnicy i przyjaciele biblioteki.

Głównymi gośćmi i bohaterami wydarzenia byli autorzy wierszy zamieszczonych w promowanym tomiku „Siła pamięci”:

Janina Badoń z Borusowej
Daniela Chabinka z Żelichowa
Maria Gmyr z Radgoszczy
Anna Morawiec z Olesna
Krystyna Mółka-Kazek z Dąbrowy Tarnowskiej
Zofia Pilas z Olesna
Lucyna Puciłowska z Dąbrowy Tarnowskiej
Bernadetta Słota z Zalipia
Maria Szopa z Olesna
Barbara Wójcik z Dąbrówki Gorzyckiej
Zdzisław Banaś z Nieczajnej Górnej
Marian Rzeźnik z Dąbrowy Tarnowskiej
Ryszard Siepiora z Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Stroński z Dąbrowy Tarnowskiej
Zbigniew Świerczek z Luszowic

 

Spotkanie było dedykowane przede wszystkim Seniorom, którzy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów. W wydarzeniu uczestniczyli:
– Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury z prezes Krystyną Guzik na czele,
– Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej z przewodnicząca Haliną Sarat na czele,
– Członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie pod kierunkiem prezes Haliny Dojki
– Opiekunowie i Członkowie Klubów Seniora z Dąbrowy Tarnowskiej, Hubenic, Mędrzechowa, Smykowa i Szczucina.

 

Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości podkreślono, że spotykanie w gronie osób, dla których bliska jest literatura i kultura, to wspaniała okazja do wręczenia odznaczenia państwowego. Ceremonię poprowadziła Małgorzata Morawiec. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie poinformowała zgromadzoną publiczność, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ  Kierowniczkę Działu dla Dorosłych i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Sylwię Gucę. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Ryszard Pagacz, I Wicewojewoda Małopolski, który złożył również gratulacje odznaczonej i wygłosił krótkie przemówienie.

Z kolei Wójt Gminy Olesno i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej podziękowali Panu Wojewodzie za wręczenie odznaczenia, przybycie i wsparcie.

Następnie złożone zostały gratulacje dla odznaczonej Sylwii Gucy. Adres okolicznościowy wystosowali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Jastrzębiec-Witowska. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski odczytał pismo, w którym wspomniano o ogromnym zaangażowaniu zawodowym odznaczonej oraz podkreślono, że „pasja to sekretny składnik, który motywuje do wytrwałej pracy i doskonałości”. Z kolei Dyrektor Małgorzata Morawiec przekazała życzenia i gratulacje od wszystkich bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

 

W dalszej części uroczystości przedstawicielki Stowarzyszenia „Wokół Kultury” Małgorzata Morawiec i Bernadetta Łucek dokonały podsumowania projektu SIŁA PAMIĘCI.

Wspomniano, że jego głównym celem była promocja lokalnych twórców w wieku 50+, integracja środowisk senioralnych oraz uroczyste obchody Dnia Seniora. Wyjaśniono, iż projekt zakładał wydanie tomiku poezji autorstwa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego oraz organizację uroczystych obchodów Dnia Seniora. Na etapie naboru zgłosiło się 15 uczestników, którzy odważyli się podzielić swoją twórczością poetycką. Wiersze zamieszczone w tomiku nie były poddane korekcie, pozostały w oryginalnej formie, jaką nadali im autorzy, ponieważ ich piękno tkwi w tym, że są szczere i naturalne oraz mają niepowtarzalny charakter.
Dokonując podsumowania, podziękowano również wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. W pierwszej kolejności Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Morawiec podziękowała autorom wierszy za serdeczność, życzliwość, wyrozumiałość, cenne rady, a przede wszystkim za piękne i oryginalne utwory. Słowa wdzięczności skierowane zostały także do koleżanek z bibliotek publicznych z Dąbrowy Tarnowskiej, Gręboszowa i Radgoszczy za pomoc w dotarciu do twórców w poszczególnych gminach, a do Alicji Błocho z Radgoszczy także za wsparcie redakcyjne. Równie gorąco podziękowano wszystkim instytucjom i organizacjom działającym na rzecz seniorów, zwłaszcza paniom: Krystynie Guzik – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury i Justynie Kmiecik – opiekun Klubu Senior+ z Hubenic.
Podziękowania skierowane zostały także do:
– Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca, który znacznie wsparł organizację wydarzenia,
– Agnieszki i Piotra Kaczmarczyków – Właścicieli Firmy Eljot Nature-Pit Metal w Niwkach, za wykonanie pamiątkowych, pięknych i unikatowych podstawek pod książki dla autorów wierszy,
– Anny Owcy – za ozdobienie souvenirów zalipiańskimi kwiatami,
– Heleny Moryl, Teresy Hońdo, Urszuli Kaczmarskiej i Agaty Wrony za wsparcie dekoratorskie i artystyczne.

Wspomniano także, że realizację projektu „SIŁA PAMIĘCI” współfinansowano ze środków otrzymanych z Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego. Partnerem było Województwo Małopolskie, a Operatorem Programu Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Następnym punktem w programie uroczystości było przedstawienie poszczególnych poetów i prezentacja próbki ich twórczości. Wiersze odczytali aktorzy teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie: Ewa Sąsiadek i Ireneusz Pastuszak, który dodatkowo zaprezentował własny utwór, napisany specjalnie na tę okoliczność.

W tej części spotkania odbyło się również wręczenie gratulacji wszystkim uczestnikom projektu i osobom szczególnie zaangażowanym w jego realizację. Z kolei autorzy wierszy zwrócili się do Dyrektor Małgorzaty Morawiec, dziękując za zaangażowanie, realizację projektu i organizację wydarzenia.

Przechodząc do kolejnego etapu spotkania, podkreślono, że jest ono związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Seniora. Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec złożył życzenia wszystkim obecnym na spotkaniu Seniorom, dziękując za liczne przybycie i gratulując aktywnego współtworzenia lokalnej kultury. Głos zabrał także Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, który przyłączył się do życzeń przedmówcy, a ponadto pogratulował odznaczonej Sylwii Gucy i organizatorom spotkania.

Kończąc oficjalną część uroczystości, dokonano otwarcia wystawy prac artystycznych. Prezentowane dzieła to efekt różnorodnych talentów autorów prezentowanych na spotkaniu wierszy. Część poetów wyraża swoją wrażliwość nie tylko poprzez słowo pisane. W bibliotece wyeksponowane zostały między innymi obrazy, rzeźby, ręcznie szyte i zdobione stroje ludowe, malowane serwety i misterne dekoracje z papieru. Autorami prac są: Zdzisław Banaś, Daniela Chabinka, Anna Morawiec, Zofia Pilas, Lucyna Puciłowska, Bernadetta Słota, Stanisław Stroński i Barbara Wójcik.

Ostatnim elementem w programie spotkania był znakomity i porywający do wspólnej zabawy koncert kapeli góralskiej KOSOR z Żywca w składzie: Joanna Sanecka, Michał Jędrzejak, Karol Ożga i Robert Wiewióra.

Po zakończeniu występu wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni po odbiór tomiku „Siła pamięci”, a także na poczęstunek przygotowany przez panie: Ewę Kowal i Justynę Kowal-Wcisło.

 

zobacz galerię