Data wpisu: 07.09.2022
Zdjęcie do wpisu Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

Za nami kolejna odsłona Narodowego Czytania, które w tym roku poświęcone było lekturze „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i uświetnili swoją obecnością spotkanie zorganizowane 3 września 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie. Akcja spotkała się z niezwykle pozytywnym odzewem, włączyli się do niej przedstawiciele różnych grup zawodowych i wiekowych, a frekwencja przerosła nasze najśmielsze marzenia. W gronie przybyłych gości znaleźli się:
dr Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego
Anna Mikos– Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, która reprezentowała Starostę Powiatu Dąbrowskiego Lesława Wieczorka
mjr SG Magdalena Konarska, która reprezentowała Komendanta SG Placówki w Tarnowie mjr SG Pawła Grabarka
st. asp. Ewelina Fiszbain– Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, która reprezentowała Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia
mł. kap. Dominik Kruk, który reprezentował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
ks. prał. kmdr rez. Bogusław Wrona
st. bryg. w stanie spoczynku Adam Rzemiński, Wiceprezes OSP w Oleśnie,
leśniczy Wojciech Szczebak – Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
Lidia Marzec – Wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
Mariola Smolorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie oraz Jej zastępca Dagmara Jedynak
Irena Kawa – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy
Anna Klimowska – Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej
Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu
Janusz Plata – Sekretarz Gminy Olesno
W spotkaniu uczestniczyli także Radni Rady Gminy Olesno, Dyrektorzy oraz Pracownicy instytucji gminnych, Członkowie zaprzyjaźnionych organizacji w tym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olesno, Bibliotekarze z bibliotek szkolnych, czytelnicy i przyjaciele naszej biblioteki.

Organizatorami i gospodarzami wydarzenia byli Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie reprezentowana przez Dyrektora Małgorzatę Morawiec. Współorganizatorami spotkania byli Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie kierowane przez Prezes Halinę Dojka, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej z Prezesem Krystyną Guzik na czele oraz Stowarzyszenie „Wokół Kultury” działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie.

Lekturze towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna, przygotowana i zaprezentowana  przez Annę Zarzycką i Marcina Paska.

Z kolei piękna i klimatyczna scenografia była dziełem Agaty Wrona.

Patronat medialny nad imprezą sprawował Magazyn Miasto i Ludzie.

Spotkanie oficjalnie otworzył Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, który odczytał list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Lekturę rozpoczęto utworem „Do przyjaciół”, który zaprezentowali Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego dr Marta Chrabąszcz, Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego Anna Mikos oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.
Następniezaproszono do wysłuchania ballady „To lubię”, którą czytali przedstawiciele służb mundurowych: mjr SG Magdalena Konarska, st. asp.Ewelina Fiszbain, ks. prał. kmdr rez. Bogusław Wrona, mł. kap. Dominik Kruk, st. bryg. w stanie spoczynku Adam Rzemiński oraz leśniczy Wojciech Szczebak.
Z kolei Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży w Oleśnie przeczytali  „Świteziankę”, a przed publicznością wystąpili: Kinga Marusak, Anna Łucek, Paulina Łucek, Aleksandra Zachara, Artur Ryczek.
Kolejnym utworem wybranym do lektury była ballada „Świteź”. Zaprezentowali ją Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej:
Renalda Bochenek,  Krystyna Guzik, Andrzej Kupiec, Marian Rzeźnik.
Nadal pozostając na brzegach zaczarowanej Świtezi  zaproszono do wysłuchania ballady „Rybka”, którą czytały: Monika Dojka, Aneta Dymon, Dagmara Jedynak, Irena Kawa, Lidia Marzec, Anna Mikos, Mariola Smolorz, Elżbieta Szczebak, Anna Zarzycka.
Utwór „Pierwiosnek”  przygotowali i zaprezentowali Członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie: Helena Moryl, Teresa Motyka, Zofia Węgiel, Kazimierz Jurczyk.
Członkowie Bractwa Rycerskiego „Poczet Bagiennych z Wieżycy” przedstawili romans „Kurhanek Maryli”, a przed publicznością wystąpili: Marta Kądzielawska, Andżelika Maniak, Agata Motyka, Urszula Skórka, Wojciech Maniak.
Na koniec zaprezentowano humorystyczną i nieco przewrotną balladę „Pani Twardowska”,
a lektura wzbogacona była elementami gry aktorskiej. W poszczególne role wcielili się: Radosław Skrzyniarz, Maciej Wrona, Tomasz Kądzielawa, a w karczmie towarzyszyli im Wiktor Morawiec i Stanisław Pszczoła.
Ostatnim utworem wybranym do lektury był romans „Dudarz”, a o jego przeczytanie poproszono publiczność.

Pięknie, wręcz mistrzowsko zaprezentowane przez wszystkich czytających niezwykłe utwory wieszcza narodowego, lektura wzbogacona cudowną muzyką i śpiewem, klimatycznascenografia, odpowiednie stroje – to wszystko sprawiło, że Narodowe Czytanie „Ballad i romansów”, które odbyło się w Oleśniemiało wyjątkowy charakter i  było prawdziwą ucztą duchową dla uczestników  wydarzenia. Dlatego w sposób szczególny wyrażono wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się do wspólnej lektury, gdyż to dzięki uczestnikom spotkaniebyło pięknym, wspólnym świętem czytelnictwa.

Na zakończenie złożono serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do przygotowania imprezy, a w sposób szczególny:
Agacie Wrona za przepiękną, zgodną z klimatem utworów scenografię, której głównymi elementami kompozycji była Karczma Rzym, Jezioro Świteź i Kurhanek Maryli
Annie Zarzyckiej i Marcinowi Pasek za wspaniałą oprawę muzyczną, na którą złożyły się autorskie, muzyczne interpretacje tekstów Adama Mickiewicza, a która została nagrodzona brawami na stojąco, nie zabrakło też bisów
Współorganizatorom na ręce Krystyny Guzik – Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Haliny Dojka – Prezesa Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie za wsparcie w przygotowaniu spotkania
Beacie Kania – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie i Wicedyrektor Lidii Marzec, a za ich pośrednictwem Dyrektorowi Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie Rafałowi Balawejder za wypożyczenie kostiumów
Kołu Gospodyń Wiejskich w Swarzowie za użyczenie pięknych chust
Helenie Moryl za pomoc w przygotowaniu strojów
Urszuli Kaczmarskiej – właścicielce kwiaciarni Frezja za wsparcie organizacyjne
Wiktorowi Morawiec – za udostępnienie  rekwizytów do wykonania scenografii
Małgorzacie Bułat – Dyrektor Centrum Polonii w Brniu za wypożyczenie mikrofonów
Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, którzy jak zawsze do organizacji spotkania przystąpili z ogromnym zapałem i sercem oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli to przedsięwzięcie, a nie zostali wymienieni imiennie.

Można było także uzyskać pamiątkową pieczątkę z Kancelarii Prezydenta i zainteresowane osoby, które przyniosły ze sobą książki mogły uzyskać ten wyjątkowy stempel.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, już tradycyjnie wszyscy zostali zaproszeni do kawiarenki literackiej, gdzie przy aromatycznej kawie oraz pysznym cieście dyskutowano o „Balladach i romansach”, literaturze i nie tylko.

 

zobacz galerię