Data wpisu: 08.09.2021
Zdjęcie do wpisu Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” 2021r.

4.09.2021 r.  w siedzibie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania  zainicjowana przez Parę Prezydencką i realizowana pod jej patronatem.

W Gminie Olesno akcja ta towarzyszy  już po raz ósmy i przybliża teksty wchodzące w skład literackiej klasyki narodowej o ponadczasowym charakterze. W tym roku czytano „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że „To wyjątkowy utwór, w którym odnajdujemy komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.”

W tegorocznym czytaniu  udział wzięli przedstawiciele władz  samorządowych powiatowych i gminnych  w tym: Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, asp. Marek Sołtys z  Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej; mł. asp.Wojciech Kruk z  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej;  dyrektorzy, kierownicy, prezesi, pracownicy i członkowie instytucji i organizacji regionalnych, powiatowych, gminnych w tym: Wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Lidia Marzec ; Dyrektor Zespołu Szkół w Brniu Jarosław Boryczka, Dagmara Jedynak Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej; Anna Morawiec Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej; Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie Danuta Zych ; Dyrektor SzkołyPodstawowej w Dąbrówkach Breńskich Kazimierz Zych ; Krystyna Guzik Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku ; Andrzej Drzazga Prezes Związku Dąbrowiaków;  Członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy naszej bibliotece, Członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie, młodzież, przyjaciele i czytelnicy biblioteki.

Organizatorem  spotkania jest Stowarzyszenie „Wokół Kultury”, w którego skład wchodzą pracownicy biblioteki. Organizacja powstała z myślą o podejmowaniu jeszcze większej ilości różnorodnych działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Dzisiejsze wydarzenie inauguruje działalność stowarzyszenia i stanowi część realizowanej przez nie inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej, która obejmowała między innymi zakup wyposażenia, w tym ławek i podestu scenicznego. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Operatorem jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie. Dzisiejsze spotkanie stanowi testowanie nowej usługi oraz zakupionego w ramach projektu sprzętu.
Partnerami inicjatywy byli  Urząd Gminy w Oleśnie,  Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie,  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie.

W przygotowaniu  spotkania nieocenioną pomocą służyła Pani Beata Kuchta, która przygotowała scenariusz i poprowadziła uroczystość. Przygotowanie   współczesnej aranżacji inscenizacji zawdzięczamy Katarzynie Foder.

Podziękowania otrzymała również Wiktoria Wieczorek za przygotowanie pięknej scenerii oraz Państwo Beata i Krystian Gniewosz za pomoc w scenografii i uwiecznienie spotkania w obiektywie aparatu.

zobacz galerię