Data wpisu: 22.07.2021
Zdjęcie do wpisu Nowe stowarzyszenie rozpoczyna działalność

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie podjęła współpracę z nowo utworzonym stowarzyszeniem „Wokół Kultury”.

Nowe stowarzyszenie nakierowane jest na różnorodne działania, które w jakikolwiek sposób dotyczą szeroko pojmowanej kultury. Choć organizacja powstała dopiero w marcu, już może się pochwalić pierwszym sukcesem, jakim jest pozyskanie dofinansowania na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej. Inicjatywa ta zakłada między innymi zakup wyposażenia, w tym podestu scenicznego.
Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Operatorem jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie.