Data wpisu: 22.09.2021
Zdjęcie do wpisu „Nowocześni bibliotekarze: kompetentni – otwarci – kreatywni” – ósme szkolenie

Biblioteka jest miejscem gromadzącym i upowszechniającym dorobek minionych pokoleń. Historia mówiona stanowi jedną z metod zapisu indywidualnej pamięci o przeszłości i pozwala przedstawić ludzki wymiar historii.

„Świadkowie historii – jak zbierać i upowszechniać historię mówioną w regionie. Teoria i praktyka” to tytuł szkolenia dla bibliotekarzy z terenu powiatu dąbrowskiego, które odbyło się 22 września 2021 roku. 

Wykład poprowadził trener firmy Good Books, Marcin Musiał – absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant w Zakładzie Historii Śląska w Instytucie Historycznym UWr, pracownik Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnego Śląska, kwestii związanych z tożsamością zbiorową, pamięcią. Ponadto bada i dokumentuje lokalne dziedzictwo kulturowe oraz historię, wykorzystując m.in. narzędzia z obszaru historii mówionej (nagrywanie relacji biograficznych i kwestionariuszowych), np. w projektach: „Rówieśnicy Niepodległej”, „Wrocławskie Tysiąclatki”, „Obertyn”.

Pięciogodzinne szkolenie pozwoliło uczestnikom na poznanie dobrych praktyk związanych z popularną formą ochrony dziedzictwa, jaką jest historia mówiona. Trener omówił także podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi narzędzi cyfrowych (kamera, dyktafon), obróbki nagrań i przybliżył zasady tworzenia transkrypcji. Uczestnicy dowiedzieli się także jakie są sposoby pozyskania i zachęcenia wolontariuszy do tego typu pracy.

Szkolenie było kolejnym elementem zadania pn. „Nowocześni bibliotekarze: kompetentni – otwarci – kreatywni” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Partnerstwo dla książki”, którego operatorem jest Instytut Książki.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

zobacz galerię