Data wpisu: 24.11.2023
Zdjęcie do wpisu O sztuce debatowania

Uczymy się przez całe życie. A tym razem w bibliotece będziemy się uczyć wspaniałej sztuki dyskutowania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie podjęła współpracę z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców. Wspólnie zrealizujemy projekt pn. „Dialog młodzieżowy w małej ojczyźnie”. 22 listopada 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla pracowników biblioteki i przedstawicieli instytucji partnerskich. Szkolenie było etapem przygotowującym do przeprowadzenia całego przedsięwzięcia.

Celem działania jest rozwijanie umiejętności oratorskich i promowanie idei debatowania. Do udziału zaproszone zostały 4 szkoły podstawowe z terenu powiatu dąbrowskiego: w Borkach, Radgoszczy, Szczucinie i Oleśnie. Każda ze szkół weźmie udział w 3 szkoleniach z zakresu autoprezentacji i debat oksfordzkich. Finałem projektu będą publiczne debaty na wskazany temat z udziałem publiczności.

zobacz galerię