Data wpisu: 30.08.2021
Zdjęcie do wpisu Powiatowe Święto Bibliotek 2021

Odznaczenia, wyróżnienia, podziękowania, życzenia, a przede wszystkim podkreślenie, jak ważna jest praca bibliotek – tak w skrócie przebiegło Powiatowego Święto Bibliotek w Oleśnie.

Powiatowe Święto Bibliotek zorganizowane przez Starostę Powiatu Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca i Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie reprezentowaną przez Dyrektor Małgorzatę Morawiec, był to dzień poświęcony pracownikom bibliotek w dowód uznania za pełnienie szczególnej misji, jaką jest upowszechnianie czytelnictwa i zwiększanie dostępu do szeroko pojmowanej kultury.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało grono znamienitych gości, w tym:
– Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
– II Wicewojewoda Małopolski  Ryszard Pagacz
– Wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Maria Cibicka
– Przewodnicząca Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Żaneta Kubic
– Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz
– Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof  Bryk
– Burmistrz Szczucina Jan Sipior
– Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk
– Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec
– Sekretarz Gminy Radgoszcz Marek Kopia
– Przewodnicząca Rady Gminy Mędrzechów Barbara Brożek
– Przewodniczący Rady Gminy Olesno Andrzej Szczebak
– Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio
– Radni Powiatowi: Jarosław Bartoń, Andrzej Giza, Kamil Kwiatkowski  
– Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Smolorz
– Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Dagmara Jedynak
– Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie Magdalena Mach-Surowiec
– Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu Jarosław Boryczka
– Dyrektor Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Pantera
Anna Jastrzębiec Witowska, która od 1 września będzie pełnić obowiązki  Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy tej placówki
Krystyna Szymańska Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie oraz Zastępca Dyrektora Dorota Margosiak ze współpracownikami
Wiesław Lizak Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Monika Kilian, która kieruje pracą biblioteki
Edyta Jurczyk Dyrektor GBP w Mędrzechowie ze współpracownikami
Barbara Guzik Dyrektor GBP w Bolesławiu ze współpracownikami
Alicja Błocho Kierownik GBP w Radgoszczy ze współpracownikami

W spotkaniu wzięło również udział liczne grono aktualnych i emerytowanych pracowników bibliotek publicznych i szkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego.

Uroczystość poprowadził Łukasz Fijał – reżyser teatralny, autor scenariuszy, kierownik produkcji teatralnej. Wieczór rozpoczął się od wystąpienia Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzaty Morawiec, która dokonała podsumowania pracy bibliotek na terenie powiatu i podkreśliła, że czasie pandemii były one jedynymi instytucjami kultury, które niemal nieprzerwanie były dostępne dla swoich użytkowników.

Następnie dokonano wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla szczególnie zasłużonych pracowników bibliotek.

Pierwsze, najwyższe odznaczenie, Medal Złoty za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymała Teresa Pater z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Ryszard Pagacz II Wicewojewoda Małopolski.

Kolejne odznaczenie, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nadana została pracownikom bibliotek, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w ostatnich latach w swojej pracy. Odznaczenie otrzymały: Ewa Cholewa z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie, Bernadetta Łucek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie i Dorota Margosiak z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Odznakę w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wręczy Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.

Przyznane zostały również wyróżnienia powiatowe „Zasłużony Bibliotekarz Powiatu Dąbrowskiego 2021”. Otrzymali je bibliotekarze odznaczający się zaangażowaniem w wykonywane obowiązki: Barbara Guzik z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu, Sylwia Guca, Anna Miodowska-Zawiślak, Marta Stachura z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Małgorzata Zielińska bibliotekarz z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Monika Kilian z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Edyta Jurczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej  w Mędrzechowie, Katarzyna Foder z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Alicja Błocho z Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy, Danuta Walczyk z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Wręczenia wyróżnień – unikatowych statuetek wykonanych przez Stanisława Strońskiego, dokonali: Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk oraz przedstawiciele organizatorów poszczególnych bibliotek.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień nadszedł czas na życzenia dla wszystkich pracowników bibliotek. Słowa życzliwości i podziękowania za dotychczasową pracę złożyli Starosta Powiatu Dąbrowskiego  Lesław Wieczorek, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk i Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.

Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Maria Cibicka i Przewodnicząca Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Żaneta Kubic.

O przekazanie życzeń dla wszystkich pracowników bibliotek poprosiła także emerytowana, wieloletnia Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Alicja Dziewińska, która nie mogła wziąć udziału w uroczystości.

Również pracownicy bibliotek złożyli podziękowania. Skierowali je na ręce przedstawicieli władz samorządowych, wyrażając tym samym swoją wdzięczność za okazaną życzliwość, wsparcie oraz osobiste zaangażowanie w działalność bibliotek.
Szczególne podziękowania Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie skierowała do Wicewojewody Ryszarda Pagacza, który pomimo rozlicznych obowiązków, wygospodarował czas, aby uświetnić tę uroczystość swoją obecnością i uhonorować zasłużoną bibliotekarkę odznaczeniem państwowym. Słowa wdzięczności skierowano również do Posła Wiesława Krajewskiego, zarówno za udział w wydarzeniu, wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” jak i za wieloletnią życzliwość oraz  wspieranie działalności bibliotek działających na terenie powiatu dąbrowskiego.
Z kolei za szczególne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości oraz za całokształt wieloletniej współpracy i liczne przejawy różnorodnego wsparcia podziękowano Marioli Smolorz Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Słowa wdzięczności skierowano także do obecnych na spotkaniu dyrektorów szkół: Magdaleny Mach – Surowiec, Jarosława Boryczki i Roberta Pantery, którzy nadzorują pracę bibliotek szkolnych i starają się im zapewnić jak najlepsze warunki do funkcjonowania.

Po części oficjalnej rozpoczął się koncert muzyki operetkowej pt. „Śpiewanie raduje serce” w wykonaniu solistów Alicji Płonki, Katarzyny Plewniak i Tomasza Furmana przy akompaniamencie Katarzyny Leśniak-Skóra. Na zakończenie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na bankiet przygotowany przez pracowników Szkoły Podstawowej w Oleśnie.

………………………………..
Organizatorzy serdecznie dziękują pracownikom Szkoły Podstawowej w Oleśnie kierowanej przez Dyrektora Jarosława Bartonia za przygotowanie prawdziwej uczty dla podniebienia, Beacie Gniewosz za uwiecznienie spotkania w obiektywie aparatu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości.

zobacz galerię