Data wpisu: 09.05.2022
Zdjęcie do wpisu Powiatowe Święto Bibliotek 2022

Powiatowe Święto Bibliotek to uroczystość dedykowana bibliotekom działającym na terenie Powiatu Dąbrowskiego, ich pracownikom, czytelnikom oraz wszystkim, którzy angażują się w promocję i rozwój czytelnictwa. Odbyło się już po raz drugi i w tym roku świętowano w szerszym gronie razem z najaktywniejszymi czytelnikami powiatu oraz przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi biblioteki współpracują na co dzień. Biblioteka to nie tylko budynek, zbiory i bibliotekarze, ale przede wszystkim czytelnicy, a także przyjaciele, którzy wspierają, pomagają i sprawiają, że praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Stąd pomysł tego święta, które nie jest tradycyjnym dniem bibliotekarza, ale świętem wszystkich związanych z książką i bibliotekami. Spotkanie odbyło się 6 maja 2022 r., czyli w przededniu XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który obchodzony jest w tym roku pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie.
W spotkaniu udział wzięli:
– Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy bibliotek publicznych działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego, a są to:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu z Dyrektorem Barbarą Guzik na czele
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej kierowana przez Dyrektora Annę Jastrzębiec Witowską
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie – Biblioteka Publiczna kierowana przez Monikę Kilian
Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie z Dyrektorem Edytą Jurczyk na czele
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, z Dyrektorem Małgorzatą Morawiec na czele
Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy kierowana przez Alicję Błocho

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie – Biblioteka Publiczna, której pracą kieruje Dorota Margosiak – Zastępca Dyrektora ds. bibliotek
Pracownicy bibliotek szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu
Emerytowani pracownicy bibliotek publicznych.  

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli także znamienici goście:
– Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz 
– Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof  Bryk

– Sekretarz Powiatu Anna Mikos    
– Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski 
– Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski
– Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk  
– Przewodnicząca Rady Gminy Mędrzechów Barbara Brożek 
– Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Roman Kowal
– Przewodniczący Rady Gminy Olesno Andrzej Szczebak 

– Sekretarz Gminy Olesno –  Janusz Plata 

– Kierownik Referatu ds.  Promocji Bminy Radgoszsz – Renata Klimek 
Mjr Magdalena Konarska – Przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tarnowie
Młodszy Aspirant Mariusz Przeniosło – Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Druh Ryszard Pikul – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie
Mariola Kobos – Dyrektor Powiatowego Biura Pracy
Irena Kawa – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy
Beata Partyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” oraz Członkowie Zarządu Małgorzata     Kułaga i Ryszard Święch   
– Halina Sarat – Przewodnicząca Zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej
– Krystyna Guzik – Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej – Małgorzata Bułat – Dyrektor Centrum Polonii w Brniu
– Wiesław Lizak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie        – Jarosław Bartoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie, a zarazem Radny Powiatowy
– Halina Dojka – Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie oraz Wiceprezes – Zofia Węgiel
– Kazimierz Zych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich
oraz przedstawiciele mediów: Telewizja Tarnowska TV oraz red. Janusz Smoliński z Tygodnika Miasto i Ludzie.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że okres długotrwałej izolacji pokazał jak ważną rolę w społeczności lokalnej odgrywają biblioteki, a książka to nadal najlepszy przyjaciel człowieka. Dowodem na to jest fakt, że we wszystkich bibliotekach publicznych Powiatu Dąbrowskiego odnotowano w 2021 roku wzrost liczby wypożyczonych książek, a łącznie było to 16 431 woluminów więcej w stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost był w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie – 7 170 książek i Gminnej Bibliotece Publicznej w Radgoszczy 4 188 egzemplarzy. Należy dodać,  że wszystkie biblioteki w powiecie pracują wzorowo nie tylko realizując swoje statutowe zadania, ale też wiele innych, wynikających z potrzeb społeczności, w których funkcjonują.

W trakcie spotkania padło wiele ciepłych słów pod adresem pracowników bibliotek. Oczywiście towarzyszyły im życzenia, które złożyli: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk i Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, którzy wręczyli wszystkim obecnym na uroczystości aktywnym zawodowo
i emerytowanym pracownikom bibliotek publicznych i szkolnych kwiaty oraz upominki książkowe. Serdeczności przekazali także przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji
i organizacji, do których z kolei Małgorzata Morawiec skierowała wyrazy wdzięczności dziękując za szczerą przyjaźń, życzliwość, bezinteresowną pomoc w realizacji wielu bibliotecznych przedsięwzięć oraz wsparcie bieżącej działalności.

Obchodzone święto było także okazją, aby docenić szczególnie wyróżniających się pracowników bibliotek. Zaszczytnym tytułem Zasłużony Bibliotekarz Powiatu Dąbrowskiego 2022 uhonorowane zostały:
Lucyna Kiwior – z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Filii Bibliotecznych w Szarwarku i Nieczajnie Górnej
Edyta Więcek – z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
Oktawia Wardzała – z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie – Biblioteki Publicznej
Beata Kuchta –  z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im.Wł. St. Reymonta w Brniu
 Kinga Fido – z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.

Panie otrzymały unikatowe statuetki wykonane przez lokalnego artystę, Stanisława Strońskiego.

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie Konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021”, który zorganizowany został pod patronatem Starosty Powiatu Dąbrowskiego Lesława Wieczorka i Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca. Do Konkursu zgłoszeni zostali czytelnicy korzystający ze wszystkich bibliotek publicznych działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego, wyłonieni w eliminacjach gminnych – łącznie 67 osób. Rozstrzygany był w 4 kategoriach wiekowych. Na uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono nagrody uczestnikom z III i IV kategorii wiekowej.

Statuetki, nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu wręczyli Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk
i Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, a w gronie najaktywniejszych czytelników znaleźli się:

III KATEGORIA WIEKOWA – czytelnicy od 16 do 25 lat

I miejsce i tytuł „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021” zdobyła Marzena Badocha zgłoszona do konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Marzena korzystała także z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie i łącznie wypożyczyła 77 książek.
II miejsce zajęła Natalia Bednarz – zgłoszona do konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, która wypożyczyła 69 książek.
III miejsce zajęła Angelika Surowiec – zgłoszona do konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Angelika wypożyczyła 52 książki.

IV KATEGORIA WIEKOWA – czytelnicy w wieku powyżej 25 lat

I miejsce i tytuł „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021” zdobyła Katarzyna Szwarcenberg  –  zgłoszona do konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Katarzyna wypożyczyła 510 książek.

II miejsce: Maria Bator  –  zgłoszona do konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Dąbrowie Tarnowskiej, która korzystała także z Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy. Pani Maria wypożyczyła 373  książki.

III miejsce: Helena Gąsiorek  – zgłoszona do konkursu przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Bolesławiu. Pani Helena wypożyczyła 332 książki.

W trakcie spotkania nie zabrakło także podziękowań skierowanych do władz samorządowych powiatowych i gminnych, które złożyli dyrektorzy poszczególnych  bibliotek, wyrażając wdzięczność za życzliwość, wsparcie oraz osobiste zaangażowanie
w działalność placówek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Z kolei za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości złożono podziękowania
Marioli Smolorz Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wolontariuszom: Jakubowi Kaczmarskiemu, który uwiecznił wydarzenie w obiektywie aparatu, Agacie Wrona za pomoc w przygotowaniu scenografii oraz Ani i Paulince Łucek, które też pomagały w wykonaniu dekoracji. Dyrektor biblioteki w Oleśnie podziękowała także swoim współpracownikom, którzy jak zwykle z pełnym oddaniem zaangażowali się w przygotowanie spotkania oraz wszystkim, którzy nie zostali wymienieni imiennie, a którzy w jakikolwiek sposób wspierają biblioteki w ich misji promocji i upowszechniania czytelnictwa oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego i szeroko pojętej kultury.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na Koncert pt. „Znów przyjdzie maj” w wykonaniu Klaudii Kałużny przy akompaniamencie Łukasza Kałużnego.

Klaudia Kałużny pochodzi z Oleśnicy – Gmina Olesno. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego  w Krakowie i laureatką wielu konkursów wokalnych. Obecnie związana z zespołem The Freedom Birds z Nowego Sącza, w którym realizuje się jako wokalistka oraz autorka tekstów i muzyki. Akompaniował jej Łukasz Kałużny – muzyk, multiinstrumentalista, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej
w Łącku, a prywatnie mąż wokalistki.

Koncert dedykowany był oczywiście pracownikom bibliotek, czytelnikom oraz wszystkim przyjaciołom, z którymi biblioteki mają zaszczyt i przyjemność współpracować na co dzień.

Po cudownej uczcie duchowej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez pracowników Centrum Polonii w Brniu kierowanym przez Dyrektora Panią Małgorzatę Bułat. Święto zakończyło się spotkaniem towarzyskim, które było doskonałą okazją do integracji  środowiska, któremu bliskie są sprawy czytelnictwa i bibliotek.

 

zobacz galerię