Data wpisu: 12.05.2023
Zdjęcie do wpisu Powiatowe Święto Bibliotek 2023

Biblioteki mogą być. Albo mogą żyć.
Jeśli współpracują ze sobą, wsłuchują się w potrzeby użytkowników i – otwierając się na nowe możliwości – starają się te potrzeby zaspokajać, będą miejscami żywymi. Będą tętnić energią, kreować i realizować interesującą ofertę kulturalną, przyciągać ludzi.
Takie są i miejmy nadzieję, że zawsze będą biblioteki w Powiecie Dąbrowskim.

 

11 maja 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie wśród aromatu bzu, radosnych uśmiechów i szczerej życzliwości spotkali się pracownicy bibliotek, przedstawiciele władz samorządowych, a także czytelnicy i sympatycy literatury, aby wspólnie celebrować Powiatowe Święto Bibliotek.

Organizatorami uroczystości byli: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Lesław Wieczorek, Wójt Gminy Olesno Pan Witold Morawiec oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie z Dyrektor Małgorzatą Morawiec na czele.

W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście:
– Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
– I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz
– Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
– Burmistrz Szczucina Jan Sipior
– Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk
– Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec
– Sekretarz Gminy Gręboszów Zdzisław Kogut
– Kierownik referatu do spraw Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia Gminy Radgoszcz Renata Klimek
– Barbara Pobiegło – Radna Powiatowa, a zarazem Sekretarz Gminy Mędrzechów
– Jarosław Bartoń Radny Powiatowy, a zarazem Dyrektor SP w Oleśnie
– Lucyna Szot – Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie
– Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – Kpt. SG Paweł Wolak
– Mjr Magdalena Konarska – także z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie,
– Janusz Plata – Sekretarz Gminy Olesno
– Beata Kania – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie oraz Wicedyrektor Lidia Marzec
– Mariola Kobos – Dyrektor Powiatowego Biura Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
– Magdalena Mach – Surowiec – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
– Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu
– Wiesław Lizak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie
– Robert Pantera – Dyrektor Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
– Irena Kawa – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy
– Beata Partyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” oraz Małgorzata Słupek Członek Zarządu
– Halina Sarat – Przewodnicząca Zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej
– Krystyna Guzik – Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
– Ewelina Sokołowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu
– Barbara Czub – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach
– Kazimierz Zych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich
– Halina Dojka – Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie oraz Członkowie tej organizacji
– Anna Jastrzębiec-Witowska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy tej placówki
– Dorota Margosiak – Zastępca Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie ze współpracownikami
– Edyta Jurczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie ze współpracownikami
– Barbara Guzik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu ze współpracownikami
– Alicja Błocho – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy ze współpracownikami
– Pani Monika Kilian, która kieruje pracą biblioteki w Gręboszowie
– aktualni i emerytowanie pracownicy bibliotek publicznych i szkolnych z terenu powiatu
– członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki działających w naszych bibliotekach
– rodziny i przyjaciele artystów, którzy uświetnili spotkanie
– przedstawiciele mediów:  red. Janusz Smoliński – Tygodnik Miasto i Ludzie, Zbigniew Filar i Arkadiusz Kras – telewizja internetowa Tarnowska.tv

Spotkanie prowadziły Małgorzata Morawiec – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie oraz Mariola Smolorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dyrektor Małgorzata Morawiec podkreśliła, że Powiatowe Święto Bibliotek to dzień poświęcony bibliotekom działającym na terenie naszego powiatu, ich pracownikom, czytelnikom oraz wszystkim, którzy mają wkład w promocję i rozwój czytelnictwa. Nadmieniła również, że biblioteka to nie tylko budynek, zbiory i bibliotekarze, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją wspierają i sprawiają, że jej praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Następnie pokrótce omówiła ubiegłoroczną działalność wszystkich bibliotek publicznych w powiecie.

Kolejnym, niezwykle podniosłym punktem spotkania było wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To zaszczytne odznaczenie otrzymały:
Alicja Błocho z Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy,
Anna Miodowska-Zawiślak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
Danuta Walczyk z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie.
W imieniu Premiera Piotra Glińskiego aktu dekoracji dokonał Wiesław Krajewski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ryszard Pagacz, I Wicewojewoda Małopolski.

Gratulacje i słowa uznania odznaczonym bibliotekarkom złożyli przedstawiciele władz samorządowych z ich miejscowości: Renata Klimek – Kierownika Referatu do spraw Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia Gminy Radgoszcz; Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Jan Sipior – Burmistrz Szczucina.

Następnie nadszedł czas na Wyróżnienia „Zasłużony Bibliotekarz Powiatu Dąbrowskiego 2023”, które wręczył Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek.
Za szczególne osiągnięcia zawodowe, zaangażowanie w rozwój czytelnictwa, promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także kreatywność i ogromny wkład pracy w integrację oraz aktywizację społeczności lokalnej wokół szeroko pojmowanej kultury nagrodzone zostały:
Anna Gąsiecka – z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
Magdalena Michalec z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie
Stella Dąbroś – z biblioteki szkolnej Powiatowego Centrum Edukacji Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
Marta Sieroń również z biblioteki szkolnej Powiatowego Centrum Edukacji Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
Edyta Bułat-Grudnicka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie – Filii Bibliotecznej
w Zalipiu.
Małgorzata Morawiec – z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.

Kolejnym punktem wieczoru były życzenia dla aktualnych i emerytowanych pracowników bibliotek publicznych i szkolnych z terenu powiatu. Ciepłe słowa do pracowników książnic skierowali między innymi Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Burmistrz Szczucina Jan Sipior i Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie Kpt. SG Paweł Wolak.

Następnie dyrektor biblioteki w Oleśnie podkreśliła fakt, że możliwość dobrego i efektywnego działania bibliotekarze zawdzięczają władzom samorządowym, które  dbają o biblioteki i starają się im zapewnić jak najlepsze warunki do funkcjonowania. Był to moment, w którym dyrektorzy poszczególnych bibliotek złożyli podziękowania posłowi Wiesławowi Krajewskiemu, Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi, Staroście Powiatu Dąbrowskiego Lesławowi Wieczorkowi, a także burmistrzom oraz wójtom.

Małgorzata Morawiec podziękowała również przyjaciołom biblioteki w Oleśnie, którzy wsparli ją po raz kolejny przy organizacji uroczystości. Szczególne słowa wdzięczności popłynęły do Jarosława Bartonia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnie oraz Urszuli Kaczmarskiej właścicielki Kwiaciarni Frezja w Oleśnie.

Zwieńczeniem wieczoru był dedykowany bibliotekarzom i przyjaciołom bibliotek koncert pt. „Co mi w duszy gra” w wykonaniu Patrycji Tracz (wokal), Urszuli Podlasińskiej (wokal), Marcina Paska (wokal, instrumenty klawiszowe) i Dawida Pikula (wokal, saksofon).

Po części artystycznej uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na bankiet przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ujściu Jezuickim z Ewą Kowal na czele.

 

 

zobacz galerię