Data wpisu: 14.06.2022
Zdjęcie do wpisu Powiatowy Konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021” rozstrzygnięty

Ogłoszony w 2021 roku Powiatowy Konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021” spotkał się z życzliwym przyjęciem użytkowników bibliotek publicznych działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Do udziału w nim zgłoszono 67 osób – laureatów eliminacji gminnych przeprowadzonych przez: Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolesławiu, Gminną Bibliotekę Publiczną w Gręboszowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Mędrzechowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Radgoszczy, Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Centrum Kultury i Bibliotek – Bibliotekę Publiczną w Szczucinie.

Celem konkursu było: promocja książki, czytelnictwa i bibliotek; zachęcanie do korzystania
z usług bibliotek publicznych; rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich;  kształtowanie nawyku regularnego czytania oraz integracja miłośników książek – czytelników i bibliotekarzy.
Konkurs rozstrzygany był w obrębie czterech kategorii wiekowych:
· I kategoria – czytelnicy od 6 do 9 lat,
· II kategoria – czytelnicy od 10 do 15 lat,
· III kategoria – czytelnicy od 16 do 25 lat,
· IV kategoria – czytelnicy powyżej 25. roku życia.

Nad prawidłowością jego przebiegu czuwała Komisja w składzie:
Alicja Błocho – Dyrektor GBP w Radgoszczy
Barbara Guzik – Dyrektor GBP w Bolesławiu
Edyta Jurczyk – Dyrektor GBP w Mędrzechowie
Monika Kilian – Kierownik Biblioteki Publicznej w Gręboszowie
Dorota Margosiak – Zastępca Dyrektora SCKiB w Szczucinie
Małgorzata Morawiec – Dyrektor GBP w Oleśnie
Anna Jastrzębiec Witowska – Dyrektor MPB w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rozstrzygnięcie Konkursu dla Czytelników z III i IV kategorii wiekowej odbyło się w maju 2022 r. podczas Powiatowego Święta Bibliotek.

Natomiast Czytelnicy z I i II kategorii wiekowej zostali zaproszeni na specjalne spotkanie, które odbyło się 11 czerwca 2022 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie i stanowiło przedłużenie obchodów Dnia Dziecka. Oczywiście pierwszym punktem jego programu było rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie statuetek „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021” oraz dyplomów i nagród, którego dokonali Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec.

W poszczególnych kategoriach wiekowych przyznano następujące miejsca:

I KATEGORIA  WIEKOWA
I miejsce i honorowy tytuł „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021”  zdobył Szymon Dudek, zgłoszony do Konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Szymon wypożyczył 257 książek.
II miejsce: Michał Zięba, także zgłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, który wypożyczył 245 książek.
III miejsce: Kinga Górowska, również zgłoszona przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Kinga wypożyczyła 242 książki.

II KATEGORIA WIEKOWA
I miejsce i honorowy tytuł „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2021”zdobył Filip Dudek, zgłoszony do Konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Filip wypożyczył 207 książek
II miejsce: Sylwia Kacała zgłoszona przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radgoszczy, która wypożyczyła 144 książki
III miejsce: Jakub Kacała także zgłoszony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radgoszczy, który wypożyczył 128 książek.

Przeprowadzenie Konkursu było możliwe dzięki zaangażowaniu Dyrektorów wszystkich bibliotek publicznych działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego, którzy przeprowadzili eliminacje gminne w swoich placówkach, za co serdeczne podziękowania na ich ręce złożyli Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec. Podziękowania skierowano także do rodziców, dziękując im za czytanie dzieciom, zachęcanie do lektury, umożliwianie korzystania z bibliotek oraz uczestnictwo w spotkaniu.

Po wręczeniu nagród na wszystkich czekały kolejne atrakcje, takie jak na seans filmowy w Kinie za Rogiem, rozgrywki w kręgle na Kręgielni „Azyl Olesno”, kolorowy Kącika Malucha oraz poczęstunek. W związku z tym, że dzieciom licznie towarzyszyli rodzice spotkanie przyjęło charakter rodzinnego święta i stanowiło okazję do wspólnego spędzenia czasu.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek i Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, a jego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie.

Dziękujemy serdecznie Pani Genowefie Chmura właścicielce Pizzerii Verona z Olesna za ufundowanie pysznej pizzy dla uczestników spotkania.

zobacz galerię