Data wpisu: 10.09.2020
Zdjęcie do wpisu Powroty do korzeni – projekt realizowany przez „Samych Swoich”

Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie realizuje zadanie pn. „Powroty do korzeni”. Jego celem jest utrwalenie, zachowanie, upowszechnienie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Olesno poprzez wydanie publikacji napisanej przez Stanisława Nowaka pt. „Między Żabnicą a Drzemałką w latach 1905 do 1914. Wspomnienia chłopca”.

W ramach operacji zorganizowane zostanie także spotkanie promocyjne, które odbędzie się 12.09.2020 roku o godz. 17:00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.

Program wydarzenia:

1. Promocja publikacji „Między Żabnicą a Drzemałką w latach 1905 do 1914. Wspomnienia chłopca” w tym: przybliżenie sylwetki autora, tematyki książki i okoliczności jej powstania; prezentacja wybranych fragmentów publikacji; przekazanie książki wszystkim uczestnikom spotkania.

2. Uroczysty koncert muzyki operowej, operetkowej i musicalowej w wykonaniu dr Alicji Płonka, Agaty Piękosz-Pierszalik oraz Tomasza Furmana przy akompaniamencie Katarzyny Leśniak- Skóra.

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod nr tel. 14 687 00 87.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Wydarzenie organizowane z pozyskanego grantu w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.