Data wpisu: 18.09.2020
Zdjęcie do wpisu „Powroty do korzeni” – spotkanie w bibliotece

„Powroty do korzeni” – pod takim hasłem 12 września 2020 roku w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie organizowane przez Wójta Gminy Olesno, Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie oraz Stowarzyszenie Klub Seniora Sami Swoi w Oleśnie.

Spotkanie łączyło w sobie trzy ważne wydarzenia:
– Obchody 30-lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Olesno,
– promocję książki Stanisława Nowaka „Między Żabnicą a Drzemałką w latach 1905 do 1914. Wspomnienia chłopca”,
– koncert muzyki operowej, operetkowej i musicalowej w wykonaniu dr Alicji Płonka, Agaty Piękosz-Pierszalik oraz Tomasza Furmana przy akompaniamencie Katarzyny Leśniak-Skóra.

Wydarzenia te z jednej strony stanowiły swoisty powrót do korzeni, z drugiej zaś miały na celu budowanie poczucia przynależności i umocnienie patriotyzmu lokalnego. Była to niepowtarzalna okazja, aby podkreślić dorobek minionych pokoleń, które ukształtowały naszą teraźniejszość, a także docenić wszystkich, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem kreują naszą przyszłość.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli znamienici goście, między innymi: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, II Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Ks. Komandor marynarki wojennej w stanie spoczynku Bogusław Wrona, Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny w Oleśnie Ks. Prałat Jan Rybak, Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego Jarosław Bartoń oraz Sebastian Kądzielawa, Przewodniczący Rady Gminy Olesno Andrzej Szczebak oraz radni Rady Gminy w Oleśnie od I do VIII kadencji, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, placówek oświatowych oraz organizacji z terenu Gminy Olesno, a także rodzina Stanisława Nowaka, autora promowanej książki, w tym syn Leszek Antoni Nowak.

Po powitaniu przybyłych gości głos zabrał Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, który dokonał podsumowania trzydziestu lat pracy Samorządu Terytorialnego Gminy Olesno. Jubileusz był szczególną okazją do wspomnień, podkreślenia tego co udało się dokonać, a także przypomnienia sylwetek osób, które na przestrzeni tych 30 lat pracowały i nadal pracują na rzecz rozwoju samorządu lokalnego.

Była to również okazja do odznaczeń, podziękowań i gratulacji.

W pierwszej kolejności Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, za zasługi w działalności społecznej i samorządowej, został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonali  Józef Leśniak II Wicewojewoda Małopolski oraz Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Olesno Andrzej Szczebak oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec wręczyli Radnym Rady Gminy Olesno Kadencji od 1 do 8 pamiątkowe medale. Podobne odznaczenia otrzymali także Sekretarz Gminy Janusz Plata, Skarbnik Gminy Olesno Maria Nowak oraz Inspektor ds. Rady Gminy Olesno 1990-2017 Maria Golemo.

Gratulacje i najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu Samorządu Terytorialnego Gminy Olesno na ręce Wójta Gminy Olesno oraz Radnych przekazali Józef Leśniak II Wicewojewoda Małopolski oraz Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP.

Z kolei w imieniu samorządu powiatowego gratulacje i słowa uznania do Wójta Gminy Olesno oraz wszystkich, którzy współtworzyli na przestrzeni ostatnich trzech dekad Samorząd Gminy Olesno i współtworzą go obecnie, skierował Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek.

W dalszej kolejności podkreślono, że 30 lat samorządu terytorialnego to także 30 lat pracy Wójta Witolda Morawca. Podziękowania i życzenia w imieniu radnych poprzednich oraz obecnej kadencji złożyli Przewodniczący Rady Gminy Olesno Andrzej Szczebak oraz radna Marta Kądzielawska. Z kolei w imieniu jednostek organizacyjnych gminy, słowa uznania i gratulacje złożyli Radny Powiatowy, a zarazem Dyrektor SP w Oleśnie Jarosław Bartoń oraz Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata.

Dalszym punktem spotkania była promocja książki pt. „Między Żabnicą a Drzemałką w latach 1905 do 1914. Wspomnienia chłopca”. Dyrektor Biblioteki Małgorzata Morawiec podkreśliła, że fakt wydania tej publikacji to ogromny zaszczyt i radość, ponieważ jej autor pochodził z Ćwikowa i to właśnie swoją rodzinną miejscowość, a więc fragment naszej Małej Ojczyzny, szczegółowo i niezwykle literacko opisał. Po przybliżeniu sylwetki autora oraz tematyki książki, Dyrektor Biblioteki złożyła na ręce Leszka Antoniego Nowaka podziękowania za bezinteresowne przekazanie praw do książki, a tym samym ocalenie od zapomnienia fragmentu historii naszej Małej Ojczyzny.

Następnie głos zabrał Leszek Antoni Nowak, który w niezwykle ciepłych słowach wspomniał swojego Ojca. Zaprezentował on piękny oraz wzruszający wiersz swojego autorstwa, dedykowany Tacie.

W dalszej kolejności Dyrektor Biblioteki podziękowała wydawnictwu, czyli firmie Libre – Państwu Bogumile i Januszowi Smolińskim za owocną współpracę.

Z kolei podziękowania za wspaniałe opracowanie graficzne, życzliwość i niewyczerpaną cierpliwość złożone zostały Jackowi Bernaś, który w pracę nad powstaniem publikacji włożył nie tylko wysiłek, ale przede wszystkim serce i pasję.

Słowa podziękowań skierowane zostały również do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób – dobrym słowem, gestem, zaangażowaniem i wsparciem, przyczynili się do wydania książki.

A by zachęcić wszystkich zebranych do lektury, Wójt Gminy Olesno – mieszkaniec Ćwikowa – zaprezentował wybrane fragmenty książki, która w przeważającej części napisana została gwarą.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert, który udało się zorganizować dzięki życzliwości pochodzącej z Olesna Agaty Piękosz-Pierszalik. Było to wydarzenie niezwykle wzruszające, ponieważ artystka, choć często gości w rodzinnych stronach, po raz pierwszy zaprezentowała w Oleśnie swój wyjątkowy i niezaprzeczalny talent. Równocześnie spełniła swoje wielkie marzenie, po raz pierwszy śpiewając utwory z repertuaru ulubionego kompozytora, Georga Gershwina. Koncert muzyki operowej, operetkowej i musicalowej w wykonaniu dr Alicji Płonka (sopran), Agaty Piękosz-Pierszalik (alt) oraz Tomasza Furmana (tenor) przy akompaniamencie Katarzyny Leśniak-Skóra był obfitującą w wiele wzruszeń ucztą muzyczną.

Po występie Dyrektor Biblioteki serdecznie podziękowała Agacie Piękosz-Pierszalik za bezinteresowne wsparcie, życzliwą pomoc, profesjonalną poradę i gotowość do włączenia się w przeróżne muzyczne czy artystyczne projekty realizowane w bibliotece.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali promocyjne egzemplarze książki Stanisława Nowaka.

Pomocy i wsparcia w przygotowaniu wydarzenia udzielili:
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Oleśnie
Teresa Hońdo – Firma Hońdo Folk Design
Urszula Kaczmarska – Kwiaciarnia Frezja
Jadwiga i Włodzimierz Kosmala – Szkółka drzew i krzewów

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia spotkania, a nie zostali wymienieni imiennie.

 

zobacz galerię