Data wpisu: 10.06.2021
Zdjęcie do wpisu Projekt „Cyfrowa Małopolska” wystartował

Rozpoczęły się spotkania szkoleniowe organizowane w bibliotece w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska”

Zadanie ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawę umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez cykl szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Realizatorem projektu jest Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1. lutego 2020 r. do 31. grudnia 2021 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

zobacz galerię