Data wpisu: 26.09.2019
Zdjęcie do wpisu Spotkanie autorskie z prof. Bogdanem Musiałem

Spotkanie autorskie z prof. Bogdanem Musiałem odbyło się 24.09.2019 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, a tematem była Jego nowa książka pt. „Kto dopomoże Żydowi … ”. Ten wielowymiarowy tytuł to zdanie wzięte z okupacyjnych ustaw niemieckich. Autor udowadnia w niej, że ten, kto w czasie okupacji pomagał Żydom podlegał karze śmierci. Jednak dyskusja dotycząca postaw Polaków wobec Holocaustu, roi się od skrajnie sprzecznych opinii oraz sądów i nigdy nie ustanie. Tym bardziej trzeba zbierać i dawać świadectwa prawdzie co też czyni prof. B. Musiał. Publikacja zawiera wiele wątków związanych z Powiślem Dąbrowskim oraz regionem Tarnowskim, przez co wzbudziła wyjątkowe zainteresowanie licznie zgromadzonej widowni. Spotkanie przybrało jak zwykle wyjątkowy charakter, gdyż wśród przybyłych znaleźli się m.in. rodzina i przyjaciele autora. Związki prof. B. Musiała z Gminą Olesno sprawiają, że powraca do niej z sentymentem, a każde spotkanie jest niezapomniane.
Na zakończenie złożono podziękowania prof. B. Musiałowi za przyjęcie zaproszenia i wyjątkowy wykład. Wyrazy wdzięczności złożono także na ręce siostry autora, Małgorzaty Musiał-Baran za pomoc w organizacji spotkania. Po części oficjalnej nie zabrakło czasu na indywidualne rozmowy oraz pamiątkowe wpisy.

Organizatorami spotkania byli Wójt Gminy Olesno oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie.


Prof. Bogdan Musiał – wybitny niemiecki historyk. Urodzony w 1960 r. w Wielopolu. W 1985 roku uzyskał azyl polityczny w Republice Federalnej Niemiec, a w 1992 r. obywatelstwo niemieckie. W latach 1990-1998 studiował historię, nauki polityczne
i socjologię w Hanowerze i Manchesterze. Stypendysta fundacji Friedrich-Ebert-Stiftung (1991-1998), od 1999 do 2004 r. pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Habilitację uzyskał w 2005 r. Były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej,
od 2010 r. profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Autor licznych książek historycznych, m.in. „Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne” (2001), „Na Zachód po trupie Polski” (2009), „Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla” (2009), „Wojna Stalina. 1939-1945. Terror, grabież, demontaże” (2012), „Geneza paktu Hitler-Stalin fakty i propaganda” (2012), „Sowieccy partyzanci 1941-1944” (2014) oraz najnowszej „Kto dopomoże Żydowi…” (2019).

zobacz galerię