Data wpisu: 16.09.2021
Zdjęcie do wpisu „Wokół słowa” – konferencja naukowa poświęcona literackim patronom roku 2021

27 listopada ubiegłego roku Sejm ustanowił patronów 2021 roku. Podczas 21. posiedzenia Izba uhonorowała m.in. Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza.

Każda z wymienionych osób wniosła istotny wkład nie tylko do świata kultury, ale też do życia społecznego Polaków. I choć te wielkie nazwiska są nam doskonale znane, to jednak twórczość i fakty z życia pisarzy zacierają się i nikną nam z oczu. Dlatego też Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie postanowiła zorganizować konferencję naukową poświęconą literackim patronom roku. Współorganizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Olesno. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy współpracy z Wydawnictwami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz pod patronatem Starosty Powiatu Dąbrowskiego Lesława Wieczorka.

Konferencja „Wokół słowa” odbyła się 14 września 2021 roku, a na zaproszenie organizatorów odpowiedziało grono znamienitych gości:

dr Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego,
Krzysztof Bryk – Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego,
Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno,
Janusz Plata – Sekretarz Gminy Olesno,
– dyrektorzy i pracownicy bibliotek, ośrodków kultury, szkół, zaprzyjaźnionych instytucji powiatowych i gminnych, a także prezesi oraz członkowie stowarzyszeń i organizacji z terenu Powiatu Dąbrowskiego,
– moderatorzy i członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy bibliotekach w całym powiecie,
– uczniów ze szkół  ponadpodstawowych z terenu powiatu oraz podstawowej w Oleśnie,
– miłośnicy słowa pisanego, sympatycy bibliotek i przyjaciele książki.

W programie konferencji znalazły się cztery wykłady, wygłoszone przez literaturoznawców i osoby, których życie zawodowe oraz pasja związane są z literaturą:

1. Wykład pt. „Bo ojczyzna, ziomkowie, to jest moralne zjednoczenie”. O Cyprianie Kamilu Norwidzie odbieranym współcześnie. Prelekcję wygłosiła dyrektor Zofia Rogowska – emerytowana, wieloletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, ówczesnej biblioteki wojewódzkiej; autorka licznych artykułów i wykładów o literaturze.

2. Wykład o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim pt. „Kim byłem, że z chmury wyrosłem?”: znajdź poetę w sieci. Prelekcję wygłosiła dr Żaneta Kubic – kustosz dyplomowany; doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia; pracownik Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka opracowań i wykładów naukowych oraz Przewodnicząca Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

3. Wykład pt. „Wiersze pełne cienia” o poezji Tadeusza Różewicza. Prelekcję wygłosiła dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – doktor nauk humanistycznych; pracownik Wydawnictw PWSZ w Tarnowie; autorka licznych książek i artykułów poświęconych literaturze, do których zaliczyć można m. in. „De te fabula narratur”  i „Twarze poezji”.

4. Wykład „O elektrycerzach, bladawcach i maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”. W kręgu „Bajek robotów” i „Cyberiady” Stanisława Lema. Prelekcję wygłosił dr hab. Michał Nawrocki – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor PWSZ w Tarnowie; autor licznych książek i artykułów  poświęconych literaturze, do których zaliczyć można m. in. „Wariacje istnieniowe” i „Nie będzie lata”.

Każde z wystąpień było inne, jednak wszystkie równie porywające i wywołujące szczere zainteresowanie poruszanym tematem. Dziękujemy wszystkim prelegentom za poświęcony czas i podzielenie się z nami swoją ogromną wiedzą oraz niezaprzeczalną pasją do literatury.

zobacz galerię