Data wpisu: 15.11.2023
Zdjęcie do wpisu Wieczornica z Szymborską

Wisława Szymborska – literacka patronka roku – to poetka inna niż wszyscy. Przekonaliśmy się o tym 14 listopada 2023 roku podczas spotkania literackiego zatytułowanego „Wieczornica z Szymborską”. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Olesno i Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi:
– Jarosław Bartoń – Radny Rady Powiatu i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie,
– Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
– Małgorzata Bułat – Dyrektor Centrum Polonii w Brniu,
– Lucyna Kądzielawa – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Oleśnie,
– Monika Kilian – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie,
– Lidia Marzec – Wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie,
– Danuta Zych – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie,
– Kazimierz Zych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich,
– Rodziny i przyjaciele młodych artystów, którzy zadbali o oprawę słowno-muzyczną wydarzenia,
– Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki w Gręboszowie i w Oleśnie,
– Czytelnicy i przyjaciele biblioteki.

W klimat wieczornicy z Szymborską wprowadziły licznie zgromadzoną publiczność uczennice Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich: Joanna Łos zaprezentowała wiersz pt. „Pomysł”, natomiast Milena Łos wystąpiła z utworem muzycznym „Nic dwa razy”.

Główny punkt wydarzenia stanowiło spotkanie autorskie z Waldemarem Smaszczem, który prywatnie był bliskim przyjacielem ks. Jana Twardowskiego, natomiast zawodowo jest historykiem literatury, krytykiem, eseistą, tłumaczem i autorem licznych publikacji.

Wieczornica daleka była od tradycyjnie rozumianego wykładu naukowego. Było to swoiste doświadczanie Szymborskiej poprzez pogłębienie wiedzy na temat jej życia i twórczości, a także poprzez obcowanie z tekstami jej autorstwa. Dodatkowym urozmaiceniem była wystawa obrazów namalowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich. Wszystkie piękne prace zainspirowane zostały tekstami polskiej noblistki.

Po pasjonującej opowieści o poetce innej niż wszyscy, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec odczytał adres okolicznościowy adresowany do Waldemara Smaszcza. Z kolei Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec podziękowała bohaterowi spotkania autorskiego za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenie bibliotek publicznych powiatu dąbrowskiego.

Domknięciem spotkania były kolejne teksty Szymborskiej. Joanna Piątek, uczennica Szkoły Podstawowej im. Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie zaprezentowała autorską słowno-muzyczną interpretację tekstu pt. „Miłość od pierwszego wejrzenia”, a zaprzyjaźniony z biblioteką Wojciech Węgiel zadeklamował wiersz „Uprzejmość niewidomych”.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do kawiarenki literackiej, w której panowała liryczna atmosfera sprzyjająca rozmowom o literaturze i poezji.

zobacz galerię